נגן וידאו

דיני ראש חודש ויעלה ויבוא

עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא

אורך הוידאו:

1:11:15

מספר:

156

נמסר בחודש

סיוון

תש"ס

בפרשת:

חוקת

בנושא:

• ישנם מנהגים ששונים שהחזיקו בהם. אחד המנהגים הוא עשיית מלאכה בראש חודש. כיוון שראש חודש הוא מולד הלבנה שהיא כנגד הנשים- נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש כגון כביסה, תפירה וכדו'.

• המנהג שלא לעשות מלאכה היה גם של הגברים אך הוא התבטל מהם. אמנם גם אישה שלא עושה מלאכה תתנה שזה מנהג בעלמא ולא דין.

• ישנם מנהגים נוספים לראש חודש. טוב שאדם יכין מאכל מיוחד לראש חודש וידליק נר לכבוד ראש חודש.

• שבת שלפני ראש חודש מכריזים עליו בבית הכנסת. המנהג הוא לעמוד בשעת ההכרזה ולברך את חכמי ישראל שהם אלה שהיו קובעים את ראש חודש לפי הראיה בזמן שהיה סנהדרין.

• ביום ראש חודש אומרים יעלה ויבוא בתפילה ובברכת המזון. אם אדם שכח לומר יעלה ויבוא בערבית- לא מחזירים אותו, אך בשחרית ובמנחה צריך לחזור. אם מסופק אם אמר או לא- טוב שיחזור ויתפלל ויתנה שאם לא חיב לחזור תפילתו נדבה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב

המשך דיני שלושת השבועות • מה אירע לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • דינים הנוהגים מראש חודש אב והלאה – כיבוס ולבישת בגדים מכובסים בימים אלו • שימוש בסדינם מכובסים • דיני רחיצה וגילוח

ענינים שונים בהלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה – מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה • הזכרת על הניסים ויעלה ויבוא • טילטול הנרות לאחר שכבתה החנוכיה

הלכות שבת חנוכה

קריאת התורה בשבת חנוכה שחל בה בראש חודש • קדיש לאחר הקריאה בתורה • ההפטרה בשבת ראש חודש וחנוכה • הדלקה בערב שבת • הדליק את החנוכייה וכבתה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה