נגן וידאו

דיני ראש חודש ויעלה ויבוא

עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא

אורך הוידאו:

1:11:15

מספר:

156

נמסר בחודש

סיוון

תש"ס

בפרשת:

חוקת

בנושא:

• ישנם מנהגים ששונים שהחזיקו בהם. אחד המנהגים הוא עשיית מלאכה בראש חודש. כיוון שראש חודש הוא מולד הלבנה שהיא כנגד הנשים- נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש כגון כביסה, תפירה וכדו'.

• המנהג שלא לעשות מלאכה היה גם של הגברים אך הוא התבטל מהם. אמנם גם אישה שלא עושה מלאכה תתנה שזה מנהג בעלמא ולא דין.

• ישנם מנהגים נוספים לראש חודש. טוב שאדם יכין מאכל מיוחד לראש חודש וידליק נר לכבוד ראש חודש.

• שבת שלפני ראש חודש מכריזים עליו בבית הכנסת. המנהג הוא לעמוד בשעת ההכרזה ולברך את חכמי ישראל שהם אלה שהיו קובעים את ראש חודש לפי הראיה בזמן שהיה סנהדרין.

• ביום ראש חודש אומרים יעלה ויבוא בתפילה ובברכת המזון. אם אדם שכח לומר יעלה ויבוא בערבית- לא מחזירים אותו, אך בשחרית ובמנחה צריך לחזור. אם מסופק אם אמר או לא- טוב שיחזור ויתפלל ויתנה שאם לא חיב לחזור תפילתו נדבה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

הלכות זכר למחצית השקל

שבת פרשת שקלים שחל גם בראש חודש – מהם המנהגים המיוחדים בענייני ספר תורה בשבת זו • כיצד אדם יכול לקיים בהידור מצוות זכר למחצית השקל • מה עושים עם דבר שאדם הקדיש אותו לבית המקדש בזמן הזה

הלכות ומנהגים הנוהגים זכר לחורבן

מנהגים זכר לחורבן בשלושת השבועות ובמהלך כל השנה • השארת אמה על אמה לא מסוידת בבית • אמה על אמה בבית הכנסת, בית המדרש סוכה, ובבית שכור • הדין בחייליים ובחורי ישיבה •מנהגים זכר לחורבן בחתונה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה