נגן וידאו

ראש השנה ותקיעת שופר בהלכה ובאגדה

אורך הוידאו:

1:27:43

מספר:

264

נמסר בחודש

אלול

תשס"ב

בפרשת:

ערב ראש השנה

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור