נגן וידאו

הלכות ראש השנה החל בשבת

מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • איך נהגו במקדש כאשר חל ראש השנה בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים ברוחב דעתם מצוות עשה של תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך וחומרת טילטול ללא עירוב

אורך הוידאו:

1:14:11

מספר:

166

נמסר בחודש

אלול

תש"ס

בפרשת:

כי תבוא

בנושא:

• הפרשה פותחת במצווה שמקיימים בארץ- מצוות ביכורים. מצווה זו תלויה בביאה לארץ. ועיקר העניין הוא שהמטרה בביאה לארץ היא בית המקדש שממנו נשפעה קדושה לכל ישראל.

• בזמן הבית היו תוקעים במקדש גם בשבת. וכיום לא תוקעים כלל בשבת. בשיעור ישנו הסבר נרחב על עניין תקיעה בשבת. אך אנחנו צריכים לדעת שהסיבה שבגלה לא תוקעים בשופר היא שדאגו שמא יהודי אחד יבוא ויטלטל שופר- שאפילו בגלל חשש ליהודי אחד כל כלל ישראל לא תוקעים.

• אחת מהמלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת הוצאה מרשות לרשות. בהגדרת רשות הרבים ישנם כמה שיטות ובעניין העירוב במקום זה. בשיעור מובאות השיטות השיטות וההנהגה למעשה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תפילות וסגולות

כיצד זוכות הנשים לאור התורה?

חז"ל מספרים שפעם "אמר ליה רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין?", והוא השיבו: הנשים זוכות לחיי עולם הבא בשכר שעוזרות לילדיהן ולבעליהן ללמוד תורה: ונשאלת השאלה מדוע שאל רב: "נשים במאי זכיין"? וכי חסרות להן מצוות שבשכרן יזכו לחיי העולם הבא!?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור