נגן וידאו

הלכות ראש השנה וענייני התרת נדרים

מעלת וכוח הדיבור • זהירות וכוחם של הנדרים • התרת נדרים והתרה על ידי שליח • התרה לאשתו • שופר בראש השנה שחל בשבת • תענית בראש השנה • אכילת מגדנות

אורך הוידאו:

1:12:07

מספר:

109

נמסר בחודש

אלול

תשנ"ט

בפרשת:

כי תצא

בנושא:

• מעלתה של הדיבור גדולה לכן אדם מצווה לשמור על מה שמוציא מפיו. וצריך להיזהר בדיבורו ובפרט בענייני נדרים שהם חובה לאדם. ואם נדר ואינו רוצה לקיים את נידרו צריך לשאול תלמיד חכם אם יכול להתיר ואם כן יתירו בפני תלמידי חכמים.

• אשה יכולה למנות את בעלה שיתיר לה את הנדר, ומנהגינו לעשות התרת נדירם כמה פעמים לפני הימים הנוראים כדי שהאדם לא יגיע לימים נוראים עם נדרים שלא קיים.

• לראש השנה שחל בשבת יש דינים מיוחדים כיוון שלא תוקעים ביום זה אלא רק מזכירים את עניין השופר. גם בתפילת מוסף מזכירים את ה"שופרות" כיווון שזה הנוסח הקבוע של התפילה.

• היו חכמים שנהגו להתענות בראש השנה אך יש שנהגו דווקא ביום הזה לאכול מטעמים כיוון שזה יום המלכת הקב"ה עלינו. גם בראש השנה שחל בשבת יקפיד לאכול סעודה שלישית אך לא ירבה בה כיון שיש לו בלילה עוד סעודה של היום השני של ראש השנה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

הלכות ראש השנה החל בשבת

מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • איך נהגו במקדש כאשר חל ראש השנה בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים ברוחב דעתם מצוות עשה של תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך וחומרת טילטול ללא עירוב

חפש סרטון, סיפור, או שיעור