נגן וידאו

הלכות וענייני ראש השנה התפילות והסימנים

אורך הוידאו:

1:29:55

מספר:

61

נמסר בחודש

אלול

תשנ"ח

בפרשת:

ניצבים

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור