נגן וידאו

אמונה בישועת ה' | פרשת דברים

משה רבינו מנסה בכמה דרכים לפנות לעמים שמסביב ומנהל עמם משא ומתן • סיחון בא בדרישות לעם ישראל ואז מצווה ה' : החל רש! אל תפחד תילמו ותכבשו • ניהול משא ומתן נכון עם אויבים והעיקר לא לפחד כלל

אורך הוידאו:

1:56

דבר תורה לפרשת

"קומו סעו ועברו את נחל ארנון. ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש"

אמר להם להתכונן למלחמה.

מה עושה משה רבנו?

"וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור", מה זה "ממדבר קדמות"?

אומר רש"י:

ממדבר קדמות – "אף על פי שלא ציווה עליי המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני מן התורה שקדמה לעולם, שהקב"ה לפני שנתן תורה לישראל חיזר אותה על עשיו ועל ישמעאל"

אמר משה רבינו – שגם פה אני אחזר אחריהם, אחרי סיחון, ואני אגיד לו: בא נעשה שלום, תן לי לעבור!

אבל – "ולא אבה סיחון מלך חשבון" – לא רוצה!

אומר סיחון, תעשה שלום בתנאי שתתן לי ותחזיר לי את מה שרצית לקחת, תחזיר לי משהו, תן לי! והקשה ה' אלקיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה.

ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו: "ראה החלותי תת לפניך את סיחון ואת ארצו", אל תפחד מהם! שלא יכניסו מורא ופחד! מי זה סיחון? ומי זה עוג? גבורה, גבורה! אל תפחד מהם!
אחרי זה ה' ואומר למשה רבנו: אל תירא מעוג, נתתי לך אותו, וגם כן לחם ותנצח אותו.

אחרי כל זה אומרת התורה, כשבא משה רבנו להוכיח את ישראל "אחרי הכותו את סיחון ואת עוג מלך הבשן", מה זה "אחרי הכותו"? אומר: אם היה נותן להם מוסר לפני כן, היו אומרים אתה פוחד מהגויים אתה נותן לנו מוסר, אבל הרי אנחנו לא פוחדים רק מה', והכיתי אותו והכיתי את זה בעזרת ה' יתברך שמו ויתעלה, אז את כל אומות העולם גם כן אתם יכולים לכבוש.

אז כתוב: בא משה רבנו, שימו לב: "ואת יהושע בן נון ציוויתי ביום ההוא לאמר, עיניך הרואות אשר עשה ה' אלקיך לשני המלכים האלה, כן יעשה ה' לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה"; אתה הרי ראית!! לא שמעת, אלא אתה ראית!!

אומר לו ה' למשה, תגיד לו ליהושע: לא תיראום! כי ה' אלקיכם הוא הנלחם לכם! מה, אתה לוחם?! אתה מפחיד לפחוד?! אלא הקדוש ברוך הוא הוא הנלחם לכם והוא המסייע לכם, אדם שהולך עם סייעתא דשמיא, אז הוא זוכה לכל הדברים ולכל המעלות ולכל החשיבות כולה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

מלחמות ישראל? כוחי ועוצם ידי? פרשת מסעי

מלחמות ישראל – כוחי ועוצם ידי? | פרשת מסעי

בני גד וראובן באו לפני משה והביאו לפניו את כוחם בכך ש"הם" יפעלו ו"אנחנו" תוך כדי שחוזרים על לשון זו כמה פעמים • משה רבינו מדגיש להם : לא אתם! הכל מכוחו של בורא עולם • מוסר השכל לכל הטוענים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

לא כוחי ועוצם ידי - רק מלחמה בשם ה' מנצחים!
אקטואליה

לא כוחי ועוצם ידי – רק מלחמה בשם ה' מנצחים!

בעקבות האיגרת ששלח אל"מ עופר וינטר ללוחמיו אודות יציאתם לקרב, ובהזכירו כי : 'כי ה' אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם' קמה מהומה בתקשורת ובמיעוט מהעם • מרן הרב לפני 16 שנים בדיוק באותה פרשה הזכיר את החובה להזכיר שם ה' • אשרי העם שאלו לוחמיו

איך גורמים לים להיקרע? פרשת בשלח

איך גורמים לים להיקרע? | פרשת בשלח

כשמשה רבינו צועק לפני הקב"ה לפני בקיעת הים הוא ננזף על ידי הקב"ה "מה תצעק אליי" • מה מעורר רחמים לפני הקב"ה בעת קטרוג • ומה קשור בקיעת הים למצוות ציצית • צפו ותחי נפשכם

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה