נגן וידאו

אמירת סליחות וחזרה בתשובה

ההכנה הדרושה ליום הדין • מינוי "שופטים" לאדם על מנת לנצח את היצר הרע • מעלת התשובה • זהירות בשבת ממוקצה • זהירות מדברים שרגיל לעשותם ביום חול

אורך הוידאו:

47:27

מספר:

260

נמסר בחודש

אלול

תשס"ב

בפרשת:

שופטים

בנושא:

• פרשיות השבוע מרמזות לנו על ההכנה לקראת יום הדין. בתחילה אדם צריך לשים לעצמו שופטים ושוטרים כדי שלא יחטא ואח"כ הוא צריך לצאת למלחמה נגד היצר כדי שלא יפגע ממנו. ואם הוא פועל על פי דרך התורה הקב"ה עוזר לו לנצח את היצר.

• מעלתה של התשובה גדולה עד שהיא מגיע עד כיסא הכבוד וקב"ה מקבל בתשובה גם את מי שחטא ומרד בו בגלל אהבתו הגדולה לנו כמו אב לבן. אך צריך לדעת שעיקר התשובה היא החרטה והוידוי על החטאים.

• בשבת צריך להיזהר מאוד מדברים שרגיל לעשותם בחול ובפרט ממוקצה כיוון שבלי לשים לב הוא עלול לעבור על טילטול וכדו'. כיוון שאסור לגרום למוקצה בשבת עצמה צריך להיזהר לא לגרום לכלי להיות מוקצה תוך כדי השבת.

• ישנם כמה פרטי דינים נוספים שאדם בלי משים יכול לעבור עליהם בשבת וצריך לשים את ליבו שלא לעבור על זה. בשיעור ישנו פירוט של כמה מדברים אלו.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תפילות וסגולות

פסח – אבק זה לא חמץ

מדוע במהלך הניקיונות לפסח עמלות הנשים לסלק את כל האבק שבבית, ומנצלות את ההזדמנות להשלכת חפצים מיותרים וכדומה והרי: "אבק זה לא חמץ?

מצוות התשובה ומעלת אמירת הוידוי

המלחמה התמידית עם יצר הרע שנקרא "אויב" • אופן פירוט החטאים בווידוי • צורת הוידוי לנשים ולגברים • איך מתוודים על חטאים שונים • פירוט החטא • וידוי בקול, ובלשון רבים

אתם ניצבים היום? יום ראש השנה? פרשת ניצבים

אתם ניצבים היום יום ראש השנה | פרשת ניצבים

'ניצבים' בראש השנה • 'יציבות' בדין משתיקה קטרוגים • גם אם האדם התרחק ביותר יוכל לשוב בתשובה • התשובה שולחת את הייסורים על אויביו • מפני מה החמיצו מאה חביות יין לרב הונא? • השב מאהבה הופכים עוונות לזכויות (גם בעסקיו).

חפש סרטון, סיפור, או שיעור