נגן וידאו

ליל הסדר והכנות לחג הפסח

מהם הדינים המיוחדים כשערב פסח חל בשבת • מה מותר לאכול בשבת זו, וממה יש להימנע • כיצד אדם יקיים מצוות ארבע כוסות בהידור • איך מקיימים הבדלה בשבת זו

אורך הוידאו:

1:22:02

מספר:

194

נמסר בחודש

ניסן

תשס"א

בפרשת:

צו

בנושא:

• בשנה זו חל ערב פסח בשבת. תענית בכורות מוקדמת ליום מחמישי, ולא ליום שישי כיוון שלא צמים בו. בליל שישי עורכים בדיקת חמץ וביום שישי בבוקר שורפים אותו אעפ"י שזה עוד לא י"ד בניסן.

• ביום שישי צריך להכין את כל הדברים כבר לליל הסדר, כיוון שאינו יכול להכין משבת עצמה ליום טוב. וצריך להיזהר להכין במיוחד את הדברים שיש איסור מלאכה בעשייתם שאינו יוכל להכינם גם ביום טוב עצמו.

• בשבת בבוקר צריך להתפלל מוקדם כדי שיספיק לסיים את סעודתו לפני סוף זמן אכילת החמץ. לאחר הסעודה צריך לנקות טוב את המקום בו אכל כדי שלא יישארו לו שאריות של חמץ ובפרט במקום שיש ילדים קטנים. לסעודה שלישית יאכלו בשבת זו קניידלך וכדו' כדי שיהיה לו מאכל שברכתו מזונות.

• בליל החג האישה תדליק נרות רק לאחר צאת השבת ויבדילו על היין ב"קדש". וייזהר להכין את שולחנו ערוך בכלים נאים לכבוד ליל הסדר.

• את היין ששותה לארבע כוסות יכול לשתות ממיץ ענבים ויזהר לשתות כשיעור. אם אינו יכול לשתות יין- יסחט ענבים וישתה את המיץ היוצא מהם. וכשמבדיל במוצאי שבת זו יברך "בורא מאורי האש" על הנרות שהדליקו לכבוד החג.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

דיני הפסק בתקיעת שופר ובשאר מצוות

מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה

נושאים שונים

חלב נכרי ובישולי גויים

פעולות האדם רק לפי טבעו ורצונו העושה בעצמו • מעשים שתורמים לאדם ולעולם כולו • אכילת בשר ושתיית יין לאחר תקופת נח והמבול • דין חלב נכרי ואבקת חלב נכרי לגדול ולקטן • תנאים להיתר ולאיסור בבישולי גויים

דיני אפיית מצות ודברים הצריכים כשרות בפסח

אימתי המצות נקראות "מצות שמורות" ואימתי מצות "רגילות" • להיזהר שמצה תהיה " לשם מצת מצווה " • מה דינה של מצה " עשירה " (קמח ומי פירות או יין) • מה העניין בנטילת ידיים לפני אכילת הכרפס • באלו דברים צריך להיזהר במיוחד מחשש חמץ?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה