נגן וידאו

דרשה בסוכת מרן הרב

אורך הוידאו:

20:07

מספר:

15

נמסר בחודש

תשרי

תשנ"ח

בפרשת:

סוכות

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור