נגן וידאו

שבת חזון ותשעה באב שחל בשבת – ונדחה

תשעה באב שחל בשבת - לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב

אורך הוידאו:

1:13:10

מספר:

54

נמסר בחודש

אב

תשנ"ח

בפרשת:

דברים

• בשנה זו צום תשעה באב הוא נדחה ואף על פי כן כולם חייבים לצום בו. אמנם בשבת עצמה שהיא תשעה באב לא נוהגים בו מנהגי אבלות ומתנהגים בו כבכל שבת.

• בערב שבת חזון מנהגינו לנהוג בו כמו ערב שבת רגילה וגם בשבת עצמה אעפ"י שיש שכתבו שצריך ללבוש בגדים אחרים- מנהגינו ללבוש בגדים רגילים ולהתנהג בו כבכל שבת. גם את המפות והסדינים אין מנהגינו לשנות כלל.

• במוצאי שבת חל הצום עצמו ולא מבדילים על היין, אבל צריך לברך על הנר- לכן יברכו על הנר בורא מאורי האש ובמוצאי הצום עצמו- דהיינו ביום ראשון בערב (אור ליום שני) יבדילו על הכוס קודם שאוכלים. אמנם אם יש מישהו שהותר לו לאכול בתשעה באב כגון חולה מעוברת ומניקה (בתנאים מסויימים) יבדיל קודם שאוכלים.

• בדיני התפילה בתשעה באב אנחנו מוסיפים ואומרים "עננו" גם בלילה כיוון שאנחנו מתענים כבר, ובעניין אמירת נחם" בברכת "תשכון" בשמונה עשרה- מנהגינו לומר אותו רק בתפילת המנחה. במוצאי תשעה באב אנחנו אומרים ברכת הלבנה וטוב שיטעם משהו לפני כדי שיברך בשמחה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

ברכות

הלכות ברכות וט"ו בשבט

נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות

הלכות וענייני צום עשרה בטבת

ברכתו של יעקב אבינו לבניו ולנכדיו • תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית

הברכה בשמירת השבת? פרשת ויקהל

הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל

האם שמירת השבת באה לידי ביטוי דווקא במלאכות שיש בהם טרחה? • והאם התקדמות הטכנולגיה מונעת מאתנו לשמור שבת או דווקא להיפך • הברכה שיש בשמירת השבת

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה