נגן וידאו

מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות ודיני יו"ט

מהו הטעם שחוגגים בחו"ל יום טוב שני של גלויות • מצוות עונג ביום טוב • צורת עשיית עירוב תבשילין • מה דינו של מי ששכח לערב • אימתי ניתן היתר להשתמש באש ביום טוב • במה צריך להיזהר באכילת מאכלי חלב בשבועות?

אורך הוידאו:

1:25:30

מספר:

248

נמסר בחודש

סיוון

תשס"ב

בפרשת:

נשא

• אנחנו מודים להקב"ה על מתן תורה במשך חמישים יום לאחר חג הפסח. בארץ ישראל אנחנו חוגגים חג השבועות יום אחד, אך בגולה חוגגים יומיים כיוון שבזמן שהיו מקדשים את החודש על פי ראיה של עדים, היה ספק אם השלוחים היו מספיקים להגיע במועד. אמנם בארץ ישראל אנחנו חוגגים שני ימים של ראש השנה- אך זה מטעם אחר.

• ישנה מצוה להתענג בחג וביום טוב. ובחג השבועות אליבא דכולי עלמא ישנו חיוב של עונג. ולכן אדם צריך לחלק את החג לשנים? חצי לה' וחצי לעונג. ונוהגים בחג זה להתענג במאכלי חלב שלהם נמשלה התורה ויש בזה רמז לשתי הלחם.

• בשנה זו חל חג השבועות ביום שישי, וצריך לערב עירובי תבשילין מערב החג כדי שיוכלו להכין דברים מהחג לשבת. אך צריך לדעת שההיתר להכין מאכלים מיום טוב לשבת הם רק לשבת ואסור להכין מאכלים לזמן אחר.

• כדי לעשות עירוב כראוי צריך להכין מאכלים שיאכל מהם בשבת. ונוהגים להכין לחם וביצה. אם אישה רואה שבעלה הלך לבית הכנסת ושכח לערב- יכולה לערב במקומו. אמנם גם במקרה ששכחו לגמרי לערב עירובי תבשילין יכולים לסמוך על העירוב של רב העיר.

• ביום טוב הותר להשתמש באש כדי לבשל מאכלים ליום טוב או לשבת הסמוכה לו, אך צריך להיזהר שלא לבוא ולהתיר שימוש בחשמל וכדו'. כמו כן צריך להיזהר מכיבוי האש ביום טוב עצמו.

• כיוון שבחג השבועות נהגו לאכול מאכלי חלב צריך להיזהר שלא יבוא לערבב בין אכילת בשר לחלב מפני המנהג. וישנם הרחקות רבות בענייני בשר וחלב שקבעו חז"ל ובשיעור ישנם כמה דוגמאות לדברים אלה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

חודש סיון וחג השבועות

מעלתם של עם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע • מתי מחוייב האדם ללמוד תורה • מה כולל חיוב לימוד התורה לבניו • כיצד מקיימים שמחת יום טוב לנשמה וגם לגוף • דיני ברכות התורה וברכות השחר למי שנשאר ער בליל שבועות?

דיני חג השבועות והלכות עירוב תבשילין

דין עירוב תבשילין • סדר העירוב • מי שלא עירב – האם יוכל להכין מיום טוב לשבת • עירוב של אורח והדין במארחים • סדר התיקון ליל שבועות • מצוות השמחה בשבועות ואכילת מאכלי חלב

שיעורים לנשים

הלכות ועניינים שונים בהפרשת חלה

מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ • הפרשת חלה מבצק • שיעור הקמח על מנת להפריש בברכה • הפרשה על כל הקמח • ברכה על ההפרשה • הדלקת נר חנוכה • עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה