נגן וידאו

מסר מיוחד ממרן הרב לעיתות חירום וצרה שלא יבואו בעז"ה

מה ה"עזרה ראשונה" שצריך כל יהודי מאמין לעשות בשעת צרה חס ושלום • לשונו הטהורה של הרמב"ם בהדרכה הלכתית למצבים קשים רחמנא ליצלן • זעקה ותשובה, מסירה מעל ישראל את הצרות ונזכה לישועות אמן

אורך הוידאו:

2:47

בנושא:

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל:

לצערנו הרב, בשבועות האחרונים אנחנו רואים שיש אצלנו הסתר פנים, אם זה בתאונות דרכים, אם זה בתאונות בצבא, מחבלים, או מצבים קשים. דבר זה שארע עם החיילים הוא ממש ארבע מיתות, סקילה שרפה הרג וחנק. וכמה נשארו פצועים ונכים.

הרמב"ם כותב (הלכות תעניות פרק א הלכה א ' ב ' ג '):

שצריך לזעוק ולהריע על הפורעניות שבאות לעולם. וז"ל "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר (במדבר י ') 'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות '. כלומר, כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן – ככתוב (ירמיהו ה') 'עונותיכם הטו וגו ' ', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו) 'והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי ', כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי".

"ועל כן הבוקר התעוררו כמה רבנים בדבר הזה, וביום חמישי כמעט בסוף השבעה, יקראו לפני תפלת מנחה בכל בתי הכנסת בארץ ובגולה כמה פרקי תהלים תפלות ותחנונים, והקב"ה יסר מעלינו את כל הצרות האלה, ולא ישמע יותר לא שוד ולא שבר בערינו ותמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות."

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

איך גורמים לים להיקרע? פרשת בשלח

איך גורמים לים להיקרע? | פרשת בשלח

כשמשה רבינו צועק לפני הקב"ה לפני בקיעת הים הוא ננזף על ידי הקב"ה "מה תצעק אליי" • מה מעורר רחמים לפני הקב"ה בעת קטרוג • ומה קשור בקיעת הים למצוות ציצית • צפו ותחי נפשכם

חפש סרטון, סיפור, או שיעור