נגן וידאו

מה מיוחד כל כך במצוות ספירת העומר?

מדוע ספירת העומר חשובה כל כך? • ולמה כל אחד ואחד חייב לספור באופן אישי מדי הלילה? • ביאור נפלא ומיוחד

אורך הוידאו:

1:33

דבר תורה ל

דברי מרן הרב:

שואל הבן איש חי מה כ"כ מיוחד במצות ספירת העומר שנצטויינו
בספירה אישית של כל אחד ואחד? (אורח חיים עמוד רכא) 

 

ומבאר
שביציאת מצרים נאמר למשה "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון
את האלוקים על ההר הזה". זאת אומרת שמגמת היציאה היתה
לקבל תורה וכדי לקבל תורה הוצרכו לעבור דרך של שבעה
שבועות כמו שכתוב בזוה"ק שטיהר אותם בספירת שבעה שבועות,
כטהרת נידה, שהיו טמאים בכל טומאות מצרים מ"ט שערי טומאה.
אבל לא כל אחד היה באותו מדרגה של טומאה וגם לא כל אחד היה
באותה רמה של ציפיה למתן תורה וע"כ הספירה היא אישית לכל
אדם ואדם לפי הכנתו וטהרתו למתן תורה. וכן התורה היא מחייבת
כל אחד ואחד מישראל ואין אדם יוצא יד"ח בקיום חבירו. ועל פי
האלשיך הקדוש שפירש בפרשת ראה, לשון יחיד היינו חיוב על כל
יחיד ויחיד. ואפשר להוסיף, גם עשרת הדברות נאמרו בלשון יחיד
"אלקיך", הוצאתיך", "לא יהיה לך", "זכור את", "כבד את" וכו'
הכל לשון יחיד כלומר מצוה לכל אחד ואחד באופן אישי. וע"כ
ספירת העומר שהיא הכנה למתן תורה צריכה להיות "וספרתם"
ספירה לכל אחד ואחד באופן אישי

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

מעלותיו של חג השבועות – חג מתן תורה

האם ביום טוב כולו לשמיים תורה ומצוות או רק חציו – ומה הטעמים? מה מיוחד בחג השבועות שצריך לאכול והתענג גם בצרכי הגוף והנפש • השמחה המיוחדת ומעלת חג שבועות

יעסוק בדיני ממונות? פרשת משפטים

יעסוק בדיני ממונות | פרשת משפטים

מדוע התורה הקדושה הזדרזה ללמד אותנו משפטים וחוקים מיד אחרי קבלת התורה ולא פסוקי אמונה כגון: "שמע ישראל" וכדו' • האם יש חובה לכל אחד ללמוד דיני ממונות או שדבר זה מסור בידי הדיינים וטוענים רבניים דווקא • וסיפור ממרן הרב בימי שבתו כדיין

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה