נגן וידאו

התורה ראשונה במעלה | פרשת ויחי

יעקב אבינו בוחר באופן מפתיע לברך את הנכדים קודם שיבורכו דווקא בשמו ואחר כך שם אבותיו • כל הדרכים בעבודת ה' חשוב החל מחסד, התגברות על המידות ומסירות נפש, אבל תורה מעל הכל • לדעת תמיד יסוד הכל - תורה

אורך הוידאו:

5:40

דבר תורה לפרשת

דברי מרן הרב זצוק"ל:

יעקב אבינו לוקח את הבנים, את הנכדים, ומברך אותם. בברכה שאנחנו רגילים לברך את הילדים: "המלאך הגואל אותי מכל רע".

שואלים המפרשים, וביתר שאת וביתר עוז כותב את זה כבוד ראש הישיבה הרב רבי יהודה צדקה, הוא אומר מה שהקשה בעל הבן איש חי עליו השלום, איך אומר: "אברהם", "יצחק", אדם אסור לו להזכיר את שם אביו אברהם, יצחק, איך אתה מזכיר את יצחק?

אז אומר בעל הבן איש חי, שיעקב אבינו לא אמר "יצחק" אלא יעקב אבינו אמר אבי מורי ועטרת ראשי, אבי – יצחק, רק שהתורה כתבה בקיצור ואמרה: "יצחק" ותו לא. אבל הוא אמר, לא ככה אמר, אמר, או לא הזכיר את שמו, הוא אמר מורי ורבי, מורי ורבי אבי ועטרת ראשי עם השם שלו.

השאלה השניה. "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ". יעקב אבינו היה מידת "תתן אמת ליעקב", מידת האמת היתה בו, ואנשי אמת לא יכולים להיות אנשי עוולה. כשאמר יעקב אבינו, רואה שהרועים באמצע היום לוקחים את הצאן ויושבים, אמר להם מה אתם עושים!! עוד היום גדול השקו הצאן ולכו רעו!! אומר הרשב"ם ואומר הרמב"ן, איש אמת לא יכול לראות עוול. יעקב אבינו – תתן אמת ליעקב! יעקב אבינו בכיר שבאבות! יעקב אבינו, כשבא לברך את ילדי ישראל עד כל הדורות, אז הוא אומר ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, אני קודם, אני קודם לפני אברהם ויצחק?! זה הדרך ארץ שבן מכבד את אביו ואת סבו?! היה צריך לומר: "שם אבותי אבותי ויצחק ושמי"! ואילו הוא מקדים את עצמו לאברהם ויצחק!

אלא ההסבר הוא: על שלושה דברים העולם עומד או קיים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אבות העולם הם עמודי העולם. אבות העולם הם השפיעו עלינו שפע של קדושה מיוחדת. אברהם אבינו השפיע עלינו את הכח של החסד. אברהם אבינו השפיע בנו את הכח של האמונה בקדוש ברוך הוא. בטחון בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו השפיע לנו את הכח, וילך אברהם ממקום למקום ויקרא שם בשם ה' קל עולם! שכל העולם כולו יגיד נמרוד אלוה, ואברהם אבינו אומר: "ה' הוא האלוקים". את הכח הזה החדיר בנו אברהם אבינו. עולם החסד.

יצחק אבינו החדיר בנו את הכח של עבודת הבורא יתברך שמו ויתעלה. את המסירות נפש לעבודת הבורא יתברך, לעשות את רצון הבורא בלב שלם ובנפש חפצה! זה העבודה של יצחק אבינו.

יעקב אבינו החדיר בנו את הכח ללמוד תורה ולקיים מצוות. אז על שלושה דברים העולם עומד. נכון, חסד זה עולם, עומד בלי חסד לא יכול להיות, בלי קרבנות, בלי עבודה ובלי תפילה העולם לא יכול להתקיים, ובלי תורה העולם לא יכול להתקיים, אבל העיקר זה תורה. אברהם אבינו, היו שתי כליותיו נובעות תורה, כמעיין של תורה, ומה שלמד אברהם לימד ליצחק ויצחק לימד ליעקב. ויעקב ליקט את כל התורה שלמד מאברהם ויצחק והוסיף לעצמו תורה משם ועבר, והוסיף לעצמו תורה משלו עד שבקי היה בכל התורה כולה. ולימד אחר כך את לוי ואת זרעו אחריו ומלוי נמשך הלאה אחר כך לעמרם, ואחר כך למשה וכן על זה הדרך, כמו שאומר הרמב"ם.

 

היסוד של העולם זה תורה!

 

אז היסוד של העולם זה תורה! אם אדם מתפלל ולא יודע הלכות, דינים של תורה, את המצוות של התורה, אז התורה שלו לא תורה. אם כהן הולך להקריב קרבנות והלכה לא יודע, איך מקריבים ואיך לא מקריבים את העולה ואיך את השלמים ואיך את החטאת, לא יודע את ההלכות של התורה, אז הוא לא יכול להקריב קרבן! אם אדם רוצה לעשות חסד ולא יודע איך לעשות חסד לא יודע את ההלכות של החסד, לא יודע את דרכי האמונה בהקדוש ברוך הוא, את דרך הבטחון בהקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יודע כלום, הוא לא יכול לקפוץ ישר לאברהם אבינו. הוא רוצה לחנך את דרך "המלאך הגואל אותי" של יעקב אבינו, את דרך התורה של יעקב אבינו ולהמשיך הלאה.

אומר יעקב: "ויקרא בהם שמי" כח התורה יוחדר בהם. ואחר כך כח אברהם ויצחק, כח של אברהם אבינו, כח של יצחק אבינו, וזה הכחות המיוחדים כמו שהזכרנו אותם, משתלב עם כח התורה ואז יהיו בשלמות בני אברהם יצחק ויעקב.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

ברכתו השלמה של יעקב לנכדיו? פרשת ויחי

ברכתו השלימה של יעקב לנכדיו | פרשת ויחי

שבע עשרה שנה יעקב במצרים מלמד את נכדיו תורה • כאשר מנשה ואפרים באים להתברך מסבא • סבא פתאום לא מכיר אותם. היתכן? • מה אמר יוסף לאביו שהניחה את דעתו ואפשרה את ברכת יעקב – "המלאך הגואל אותי"

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה