נגן וידאו

מעלת תפילת צדיק בן רשע | פרשת תולדות

איזה תפילה יותר נשמעת : תפילת צדיק בן רשע או צדיק בן צדיק • איך שמע הקב"ה לתפילת רבי עקיבא למרות היותו בן גרים? • והאם בתפילה על אחרים אין צורך ב"זכות אבות" • כוחה של תפילה מתוך הלב

אורך הוידאו:

2:05

דבר תורה לפרשת

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל –

מה שונה תפלתו של יצחק אבינו ע"ה ורבי עקיבא בן יוסף מתפלתה של רבקה אימנו ע"ה ?

התורה כותבת בפרשתנו (בראשית כ"ה כא כ"ב) 'וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ ה' וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ'. וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת ה'.

ומבאר רש"י "ויעתר לו – לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה". הנה כאן רש"י מדקדק שתפלתו של יצחק הכריעה ונענתה ולא תפלתה של רבקה, והיינו מפני שיצחק היה בן צדיק מה שאין כן רבקה.

מרן חיד"א מקשה (בספר ראש דוד [עמוד פט מהדורת הוצאת יהדות] פרשת תולדות ד"ה "ולפי מדרשו") מהגמ' שתפלתו של צדיק בן צדיק לא עדיפה על צדיק שאינו בן צדיק !

וז"ל הגמ' (תענית כ"ה) "שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה; ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים".

הרי שתפלתו של רבי עקיבא נענתה לעומת תפלתו של רבי אליעזר למרות שהיה ממשפחת גרים לעומת רבי אליעזר הגדול שהיה מהמשפחות המיוחסות והחשובות בדורו?

והאמת היא שכך צריך להיות וההגיון אומר כן, שיש מעלה לבן-צדיק יותר ממי שאינו בן צדיק, וגם חשיבותו גדולה ומקובלת יותר לפני המקום; ועל אף שאדם צדיק אהוב למעלה ותפלתו נשמעת, אבל פשוט שתפלתו של צדיק שהוא גם בנו של צדיק נשמעת יותר.

וכבר כתב רש"י אודות מוצאה של רבקה על מה שהתורה כתבה (שם כ') 'רִבְקָה בַּת בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם אֲחוֹת לָבָן הָאֲרַמִּי לוֹ לְאִשָּׁה' "להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם".

ואם כן קשה ממ"נ: אם רבקה מוגדרת כצדקת מיוחדת שהיתה בתוך משפחתה כשושנה בין החוחים, אם כן מדוע לא נשמעה תפלתה כמו שתפלתו של רבי עקיבא נענתה שהיה גם הוא מיוחד בתוך משפחתו; ואם תפלתה טפלה מול תפלתו של יצחק שהיה בן צדיק, אם כן היתה צריכה תפלתו של רבי אליעזר להשמע לעומת תפלתו של רבי עקיבא?

תפלה על אחרים לא מצריכה זכות אבות !

על זה אומר החיד"א ב[דברים אחדים], שיש הבדל בין צדיק בן רשע שמתפלל על אחרים לבין צדיק בן רשע שמתפלל על עצמו, שכן בתפלתו על עצמו אינו יכול להזכיר זכות אבותיו, אבל על אחרים אינו זקוק לזכות אבותיו כי כל כוונתו לציבור ואין לו אלא להשען על אביהם של כלל ישראל שלמענם הוא מתפלל, ועוד שאדרבה תפלתו אהובה ומקובלת לפני המקום למרות שהוא גדל בקרב אנשי רשע, כיון שהשכיל לעזוב את דרכי אבותיו וללכת בדרכי התורה, וזכות היא לו.

 

לשון מרן הרב חיד"א המלא :

וז"ל החיד"א "ונקדים מ"ש הרב מהרש"ל בתשובה סימן כ' דהא דאמרינן דתפלת צדיק בן צדיק היא מקובלת היינו כשמתפלל על עצמו שזכות אבותיו מסייעתו, אבל המתפלל על ציבור אדרבה חשובה לפני המקום תפלת צדיק בן רשע שמניח מעשה אבותיו וכו', והטעם כתב הרב אליה רבה בא"ח סי' ג"ן ס"ק ט"ז דזכותו אינו מועיל לעצמו בעה"ז אבל לאחרים מהני זכותו וכמ"ש בתשובות להרמב"ן עמ"ש (תענית דף י') כל העולם ניזון בזכות חנינה בני וכו' ע"ש שהאריך. ושם הביא הרב הנז' מה שפירש הרמ"ע במ"ש (תענית כ"ה:) כשהתפללו ר' אליעזר ור' עקיבא ונענה ר' עקיבא, יצאת בת קול ואמרה לא שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו דהכונה שמעביר על מעשה אבותיו וכו' וטעמא שהיה מתפלל על הצבור ע"ש באורך".

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

איך גורמים לים להיקרע? פרשת בשלח

איך גורמים לים להיקרע? | פרשת בשלח

כשמשה רבינו צועק לפני הקב"ה לפני בקיעת הים הוא ננזף על ידי הקב"ה "מה תצעק אליי" • מה מעורר רחמים לפני הקב"ה בעת קטרוג • ומה קשור בקיעת הים למצוות ציצית • צפו ותחי נפשכם

פרשת בארות המים אז והיום? פרשת תולדות

פרשת בארות המים אז והיום | פרשת תולדות

על היחס הנכון לאויבי ישראל שמבחוץ ועל שונאי ישראל שבתוכנו • מרן הרב פורס את הפירושים על הבארות בהשאלה למצב שעם ישראל נמצא בו כעת • מוסר השכל עצום מאבותינו הקדושים לדורנו אנו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה