נגן וידאו

מקרים ודינים שונים ביום השבת

האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"

אורך הוידאו:

1:07:36

מספר:

98

נמסר בחודש

סיוון

תשנ"ט

בפרשת:

שלח לך

בנושא:

• כשנשלחו המרגלים לארץ ישראל לתור את הארץ הם היו אנשים כשרים, ולכן דווקא אותם שלח משה לארץ ישראל כדי שיתורו אותה, מכיוון שמשה רבינו ידע שארץ ישראל בקדושה עליונה. אלא שבמקום שיש קדושה יש גם טומאה גדולה ולכן הם נכשלו בלשון הרע על הארץ.

• בשבת אסור לרסק שלג או ברד וכדו' כיוון שזה נחשב לבורא מים חדשים. אבל מותר לשים אותם בכוס והמים ייצאו מאליהם כיוון שאינו עושה פעולה כלשהי בהם.

• גם כשרוצה להקפיא מים למרות שהמים עוברים ממצב נוזלי? למוצק, בכל אופן זה מותר,? כיוון שהמים בעצמם לא משתנים. אמנם צריך להיזהר שלא להכין אותם למוצאי שבת כיוון שיש בזה איסור של מכין משבת לחול.

• ביום טוב מותר לבשל מאש שהייתה דולקת בערב יום טוב, אך אסור לכבות את האש כיוון שזה לא לצורך האוכל. אמנם לגבי "גרם כיבוי" ביום טוב ישנה מחלוקת ובשיעור ישנו דיון ארוך בדין זה.

• בימינו יש שעון שבת וכיוון שכיום הוא נפוץ ורגילים להשתמש בו? יכולים להשתמש בו בהכנה מערב שבת דווקא ולא בשינוי השעון בשבת עצמה. ישנם כאלה שעושים שימוש בשעון שבת המיועד לגז, כך שהגז יכבה מעצמו? אך צריך להיזהר ולהכין אותו מבעוד יום.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

הדלקת וכיבוי אש גז וחשמל ביום טוב

איך אפשר להדליק ולכבות את הגז לצורך אוכל נפש ביום טוב • אש ופתילות כירה חשמלית • גרם כיבוי אש ביום טוב • שיעור יסודי ומפורט לתועלת השומרים על קדושת החג

שבת

דבר שנתבשל על ידי חשמל שתוקן בשבת

מעשיהם הגדולים של שפרה ופועה והשכר שקיבלו • עידוד הילודה • הנאה ממלאכת שבת שנעשתה על ידי יהודי בשוגג ובמזיד • שימוש במלאכות בשבת בדרך המותרת • אמירה לגוי בשבת • חימום מום בשבת

שבת

הלכות שבת – שימוש במים מ-דוד שמש בשבת

עבדות בני ישראל בפרך במצרים • גבורתם של המיילדות העבריות • שביתה בשבת • שימוש באש – בחמה – (שמש) – ותולדותיהם • שימוש בדוד חימום חשמלי (בוילר) – ובדוד שמש • מנהיגותו של משה רבינו ע"ה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור