נגן וידאו

מעלת מצוות ביקור חולים | פרשת וירא

לשם מה הקב"ה שולח 3 מלאכים דווקא ולא מלאך אחד בלבד • אם הקב"ה ביקר את אברהם אבינו ע"ה לשם מה היה צריך לשלוח את רפאל לרפואתו ולא ריפה אותו הקב"ה בעצמו? • והלכת בדרכיו - ולדבקה בו

אורך הוידאו:

3:23

דבר תורה לפרשת

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל:

חז"ל אומרים שמעשה אבות סימן לבנים, ופרשתנו ברוכה במעשי אבות ונוכל אנו הבנים לקחת מהם מוסרים וסימנים לדורות.

הפרשה פותחת בפסוק (בראשית יח א) 'וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם'.

יש לשים לב שלא כתוב בפסוק מה אמר לו הקב"ה, אלא שנראה אליו פתח האהל כחם היום ותו לא.

רש"י מביא על זה את דברי חז"ל, וז"ל: "וירא אליו, לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו". אחרי כן התורה מספרת על שלושת המלאכים שהקב"ה שלח לבא לאברהם אבינו, ולכל אחד תפקיד מיוחד לו בלבד, וכמו שאומר רש"י (שם על פסוק ב) "אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות". אותו המלאך שבישר על לידתה של שרה הוא מיכאל, המלאך שבא להפוך את סדום הוא גבריאל, ומי שבא לרפאות את אברהם הוא רפאל.

יש לשאול, לשם מה צריך הקב"ה לשלוח את רפאל לרפאות את אברהם, הרי ממילא בא הקב"ה בעצמו לבקרו, יכול היה לברכו בברכת רפו"ש ולרפאותו; מה עוד, שלמלאך רפאל אין שום כח מצד עצמו, וממילא אין הוא אלא שליחו של הקב"ה, ואם כן לשם מה היה צורך בשליח בנוסף לבקרו?

אלא, אומרים חז"ל שרצה הקב"ה ללמדנו הלכתא רבתא במצות ביקור חולים.

וכמו שאומרת הגמ' (סוטה י"ד ע"א) "ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב 'אחריה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר 'כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא.-.אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים, דכתיב 'ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים. הקב"ה ביקר חולים, דכתיב 'וירא אליו ה' באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים; הקב"ה ניחם אבלים, דכתיב 'ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים, דכתיב 'ויקבר אותו בגיא, אף אתה קבור מתים".

אילו הקב"ה היה בא ומרפא את אאע"ה ולא היה שולח אחר, היינו לומדים ממדותיו של הקב"ה שאין המצוה חלה אלא על מי שהוא רופא, כשם שהקב"ה בא לבקר את החולה בתור רופא, ולשם רפואתו בא. אבל הקב"ה רצה ללמד אותנו שהמצוה לא חלה רק על הרופא, אל גם על כל אדם, על אף שאן הוא רופא, ולא בא כדי לרפאותו. וזהו שאומרים אשר קדשנו במצוותיו, לומר שכשם שהוא מצוה אותנו לקיים מצוות, כך הקב"ה בעצמו מקיים מצוות, וזאת כדי לתת לנו שכר שאנחנו הולכים בדרכיו, ולמדים ממדותיו.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

כוחו של כל יהודי? לצאת מהעבדות? פרשת יתרו

כוחו של כל יהודי לצאת מהעבדות | פרשת יתרו

אחת מהמטרות בהתגלות של הקב"ה לעם ישראל במתן תורה הייתה בכדי לרומם את ישראל מעלה – מעלה • הסוד הוא איך לשמור על מדרגה גבוהה בלי להיכשל • המתכון המושלם להרגיש קרבת ה' יום יום • צפו ותחי נפשכם

פרשת נח ודור המבול? פרשת נח

פרשת נח ודור המבול | פרשת נח

מדוע בדור המבול נענשו החיות הבהמות והעופות לעומת זאת דגי הים שרדו ? • מה הפירוש "ותישחת הארץ" מה ההגדרה של "מושחת" • מה ההיתר ההלכתי לבנות ולהרוס את הטבע לצורך האדם וכן לצוד חיות ובהמות?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה