נגן וידאו

הזכרת ושאלת הטל בתפילה

מדוע תיקנו שהזכרת "מוריד הטל" בתפילת שמונה עשרה תהיה דווקא בברכת "מחיה המתים" • מה היה מיוחד במן שירד לעם ישראל במדבר •מהי המעלה שיש לאדם צעיר • ביאור על ברכת " אתה חונננו " • מה דינו של אדם המסתפק אם אמר "מוריד הטל"

אורך הוידאו:

1:31:46

מספר:

243

נמסר בחודש

ניסן

תשס"ב

בפרשת:

תזריע מצורע

בנושא:

• בתפילת מוסף של חג הפסח מתחילים להגיד "מוריד הטל" בברכת מחיה המתים. ההזכרה בברכה זו היא כיוון שאם אין גשם וטל אין חיים, וכן עתיד הקב"ה להוריד טל של תחיה להחיות בו את המתים.

• כשעם ישראל הלכו במדבר הם אכלו מן. ומכיוון שכל יום ירד להם מן חדש והם לא סמכו על המן שירד מאתמול היה להם מבחן גדול באמונה בהקב"ה לראות שבאמת הם סומכים עליו שיזון אותם כל יום מחדש. המן היה נבלע באיבריהם והפך להיות חלק מהם כך שמה שהזין אותם היה לחם מהקב"ה.

• כשאדם נמצא בשנות בחרותו והוא עוד צעיר הוא יכול לקנות לעצמו מידות והנהגות שיהפכו להיות חלק ממנו ויהיו לו לטבע, וכך שיגדל יוכל לקיים את מצוות ה' בצורה טבעית.

• בתפילה במוצאי שבת אדם מוסיף בברכת אתה חונן את נוסח "אתה חונננו" המדבר על ההבדלות שהקב"ה עשה בעולם וביניהם הבדלה בין קודש לחול. כיום, שיש בנוסח זה גם בקשה, אדם ששכח להגיד אותו בברכת "אתה חונן" יכול לאומרו בברכת "שמע קולנו".

• אדם ששכח לומר "מוריד הטל" ונזכר לאחר שסיים ברכת "אתה קדוש" צריך לחזור לראש התפילה, אך אם הוא מספוק אם אמר "מוריד הטל" ישנה מחלוקת אם חוזר, ולכן טוב שאדם יאמר תשעים פעמים "אתה רב להושיע מוריד הטל" כדי שלשונו תהיה רגילה בנוסח זה ואז גם אם הוא מסתפק יוכל לסמוך על שגירות לשונו ואינו יצטרך לחזור.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

הלכות סעודה רביעית וצום י"ז בתמוז

מעלתה של סעודה רביעית – סעודת מלווה מלכה • אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה של ערב התענית • חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז • דברים האסורים ביום התענית • דיני אמירת עננו

תפילה

דין הטועה בתפילה והלכות שאלת גשמים

הזכרת נח לברכה • עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן •כשרוצה לצאת ידי חובה בברכה – היאך ינהג • בקשת גשמים • טעה או שכח לבקש • לצאת ידי חובה בחזרת הש"צ • כשמסופק אם ביקש לצאת ידי חובה מהשליח ציבור

הלכות ומעלות ראש חודש

הטעמים שיש בקיום התורה והמצוות • צריך לדעת – קיום המצוות רק כי כך רצון הקב"ה! • מעלתה של לשון הקודש • מעלתו של הכתב העברי • השטן מנסה לקלקל בעשיית המצוות • מצוות קידוש החודש וכוחם של חכמי ישראל בקידוש החודש

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה