נגן וידאו

ענינים שונים בהלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה - מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה • הזכרת על הניסים ויעלה ויבוא • טילטול הנרות לאחר שכבתה החנוכיה

אורך הוידאו:

1:13:30

מספר:

180

נמסר בחודש

כסליו

תשס"א

בפרשת:

מקץ

בנושא:

 

 

•    בהדלקת נרות חנוכה ישנה מחלוקת מפורסמת בין בית שמאי ובין בית הלל האם בכל יום אנחנו מוסיפים נר אחד או מפחיתים נר אחד, ישנם כמה טעמים במחלוקת זו. אנחנו אמנם פוסקים כבית הלל שבכל יום אנחנו מוסיפים נר אחד ובכך אנחנו מוסיפים בקדושה, אך ממילא נפחת גם כח הטומאה והאוייב ובכך אנחנו גם מקיימים את טעמם של בית שמאי.

 

•    בחג החנוכה קוראים בתורה בפרשיות הקרבת קורבנות הנשיאים. כשמגיע ראש חודש טבת אנחנו מוציאים שני ספרי תורה ומוסיפים על הנשיא של אותו היום גם קריאה של ראש חודש. גם בתפילה וברכת המזון אנחנו מוסיפים בכל ימי חנוכה "על הניסים" ובראש חודש "יעלה ויבא". 

 

•    בשבת חנוכה מדליקים קודם את החנוכיה ורק אח"כ את נרות השבת. אדם שנרות החנוכה מפריעים לו למעבר וכדו' (כגון שהוא מניח ליד הדלת וחושש שלאחר שהנרות יכבו החנוכיה תיפול)- צריך להתנות שרוצה להזיז את החנוכיה לאחר שכבתה כדי שיוכל לקחת אותה משם.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

ברכות

דיני קדימה בברכות וקדושת ארץ ישראל

דווקא פרעה הרשע גרם לאחדות עם ישראל • הסיבה למלחמה בעמלק • פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל • סדר הקדימה בברכות • ברכת היין וברכת המוציא • כיסוי הפת בקידוש • שיעור אכילה לעניין ברכה אחרונה • דיני קדימה בברכת מזונות

יום טוב

סעודת יום טוב והלכותיה

מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב שחל בערב שבת

חפש סרטון, סיפור, או שיעור