מתורתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

סרטונים קצרים ושיעורים מלאים

מה אתה מחפש?

שרשרת מגנט לאשה בהריון - דברים בטלים? - מנהגי והנס ביום ירושלים - הפרשת חלה - מתי התאריך הקובע לבר מצווה ועליה לתורה - כשיש סיכסוך מתמשך בין הורים לילדים מה עושים?
האם מותר לנמנם מחוץ לסוכה? האם צריך לישון בסוכה כשיורד שלג? האם בעיר שדרות בזמן חשש מרקטות צריך לישון בסוכה? האם מי שפוחד צריך לישון בסוכה? האם מותר לכון מאוורר בשבת? ועוד..
היחס המוטעה במערכות החוק והמשפט כלפי התורה ומצוותיה לוקה בבורות מדהימה ובפרשנות מסולפת - מרן הרב מציע לכל המועמדים להחליט בעניינים שברומו של עולם ובעיקר על מנת לא להביך את עם ישראל ח"ו בעיני אומות העולם
מדוע מתוך שבט לוי יש כאלו המיוחסים יותר ויש המיוחסים פחות? • ומהי מעלת נושאי הארון • ומדוע זכו גרשון, קהת, ומררי ומי מהם המעולה יותר • ואיך יהושוע בן נון קשור לשבט לוי
תפילה נפלאה שתיקן רבינו השל"ה הקדוש עבור הורים. תפילה לזכות לילדים טובים, ושיהיו הילדים יראים ושלמים, בתורה, יראה ומידות טובות תפילת חובה לכל אב ואם בישראל! את התפילה טוב לומר בכל עת, אולם בפרט בערב ראש חודש סיון, כפי שכותב השל"ה בעצמו: "וליבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיוון".לקריאה באתר
האם אישה מינקת צריכה ליטול ילדים כשניגשת להניק את התינוק? - זריקת סוכריות בבית הכנסת האם זה ראוי - לטייל ב"בין המיצרים" הכרזה על צום י"ז בתמוז, יהי רצון לאחר התפילה, אכילה קודם עמוד השחר - מנהגי שלושת השבועות'
על היחס הנכון לאויבי ישראל שמבחוץ ועל שונאי ישראל שבתוכנו • מרן הרב פורס את הפירושים על הבארות בהשאלה למצב שעם ישראל נמצא בו כעת • מוסר השכל עצום מאבותינו הקדושים לדורנו אנו
יעקב אבינו צופה לדורות שבאחדות ננצח וניגאל גאולת עולמים • איך זוכים במהרה לביאת המשיח • רק באהבת הזולת אמיתית וקריאה לישועת ה' נזכה לישועות ונחמות
מעמד קניין רוחני ביהדות - ספורט בשבת - היחס הנכון למצעדי תועבה בארץ ישראל ובפרט בירושלים עיר הקודש - פתיחת קופסאות שימורים בשבת - שימוש בכיור אחד לבשרי וחלבי
חייו של יהודי מלאה בעבודת ה' - משה רבינו נקרא עבד ה'! - אנו מבקשים מהקב"ה בריאות ופרנסה ונחת ברכה שלימה - על מנת שנוכל לעבוד את ה' בשלימות בפרט ובכלל
תפילה על קברות צדיקים כתב הרב זצ"ל שנוהגים ללכת לקבר ר` יהודה בר אילעאי להתפלל שם לזיווג - וששם יש עניין מיוחד לתפילה זו.
שיעורו של הרב שמואל אליהו שליט"א - בעקבות היעדרותו של מרן הרב זצוק"ל מגוון שאלות בנושאים שונים
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
מאז ומתמיד הייתה סוגיית גיוס לומדי התורה בוערת בלב השיח במדינת ישראל. בוידאו שלפניכם הרב מתייחס לכך בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים
מעלת יתרו על שאר הגויים מאומות העולם • חובת ההודאה על נס של יחיד ושל רבים • ברכת ההודאה במקום שהתרחש הנס • תפילות שבאות לאחר שלושים יום • ברכה על בית צדיקים • ברכה על חורבן ערי ישראל
יום המיוחד יום החיתום "הושענא רבה" שמסיים את חג הסוכות - מעלת ההקפות עם הלולב - שמחת תורה שמחת ה' ושמחת ישראל בתורה ובהקב"ה
יתרו לא הסתפק בלהתגייר במקומו והטריח את עצמו למדבר • לשם מה יתרו טרח כל כך • הסקרנות הטובה של יתרו
רבים זוכים ומדליקים שנה בשנה נרות חנוכה בהידור ובשמחה גדולה - בוידאו שלכם מדגים הרב לפרטי פרטים את כל הדיקדוקים וההידורים במצוות הדלקת נר חנוכה כהלכתה
ההנהגות הקדושות שיש בשבת פרשת יתרו - שבת עשרת הדיברות - מנהגי העדות הקדושות וקריאת שניים מקרא ואחד תרגום
מרן הרב מתייחס בפירוט על היחס המתאים כלפי הקהילה אשר חרטה על דגלה את הרס המשפחה היהודית ונגד תורתנו הקדושה ועל קיום מצעדים שאין בינם לגאווה כלום
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • חלום דניאל • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
הכנה לראש השנה והימים הנוראים, ודיני סעודה שלישית בערב ראש חדש
האם רעיונות בגנות אחיזתינו בארץ ישראל נשמעו רק מאז "הכיבוש הישראלי" או שכבר עוד קודם כניסתינו לארץ ישראל עוד בהיותינו במדבר היו עוד כאלה אנשים?
אמירת ויכולו שותפות עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית
שנת תשנ"ט השכבה לחללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה • המיוחדות של ימי העומר - אחדות בין כל חלקי העם • זהירות מלשון הרע ומחלקות ובוודאי שמעשים אלו יהיו לעילוי נשמות הקדושים ה' יקום דמם
קובץ הלכות הנוגעות לענייני הקורונה שנכתב ע"י המרכז העולמי למענה הלכתי שע"י מוסדות דרכי הוראה לרבנים בנשיאותו של מורינו הגאון הרב יוסף אליהו שליט"א עפ"י פסקי מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
איך אפשר להגיע לראיית השבת בחוש ממש • כמה זמן נשארו לעם ישראל המצות משעת יציאתם ממצרים • ואיך לימוד תורה ותפילה מסייע בלחימה בעמלק גם בימים אלו
מהי המעלה של בליל הושענא רבא? - קריאת תיקון ליל הושענא רבא והדינים הנחוצים - מי שהלך לישון בתחילת או באמצע הלילה לעניין ברכות השחר וברכות התורה - מצוות חבטת ערבה והסגולות במצווה יקרה זו - מצוות שמחת תורה
מדוע ההיפך של "זדים" זה דווקא "עוסקי תורתך"? • הכוח של החשמונאים לקרב ליבות ישראל לאביהם שבשמיים
יש להקפיד עוד קודם ראש השנה שה"סימנים" של ראש השנה יהיו כשרים מתולעים - תרומות ומעשרות - ערלה - שביעית - גזל וכן כשרות הבשר והעופות • הקפדה על כשרות כל השנה ובמיוחד בראש השנה
חשיבות ומעלת ארץ ישראל, קניית מוצרים הגדלים בה, וקניית קרקע בארץ
האם יש לחתור להשיג עוד "הסכמי רגיעה" או "הסכם שלום" מול אוייבינו או שדווקא עם ישראל הוא שצריך לקבוע את התנאים ללא משא ומתן לאור העובדה שההסכמים מופרים יום יום דווקא על ידי הצד השני?
חינוך ילדים זו משימה מורכבת - האם די בחינוך לתורה ולמצוות גם ללא דוגמא אישית של ההורים והמחנכים?
במכת דם כל המים שהיו במצרים נהפכו לדם • מהיכן היה לחרטומים מים להפכם לדם • היאור שהוא היה אלוהים של מצרים נפגע אנושות וגם ... מידה כנגד מידה • בזאת תדע כי אני ה'!
האם אפשר להקריב היום קורבן פסח שני ובמה זה תלוי • מה אנחנו נצטרך לתקן בבית המקדש השלישי • האם קטן שנהיה בר מצוה בספירת העומר יכול להמשיך לספור בברכה • המעלה הגדולה שיש בברכת ספירת העומר ובשאר ברכות • איך מחברים רוחניות וגשמיות לאחד
המן האגגי נפל ונכשל באופן על טבעי למתבונן לעומק של מגילת אסתר • במקום שהמן יעשה "חשבון נפש" איך הוא מתרסק כל כך מהר, הוא העדיף לתלות זאת ב"מקרה" ולא שזה יד ההשגחה העליונה • המן היה כל כך בטוח שהכל מקרה עד שניסה לשכנע גם את הסובבים אותו בכך דבר שלא עזר לו כמובן
לימוד תורה בליל ה"ניטל" (חגם של הנוצרים) • מעלת תפילת מנחה • זמן תחילת וסוף תפילת מנחה לכתחילה ובדיעבד • תפילה לאחר השקיעה • אמירת י"ג מידות ונפילת אפיים לאחר השקיעה
הזהירות מהכאת הילדים במשך השנה כולה גם לצורך החינוך ובמיוחד בזהירות בימי בין המיצרים • עוד מהדברים שצריך ליזהר בהם בימי בין המיצרי
""גֹּמֵל נַפְשׁוֹ אִישׁ חָסֶד וְעֹכֵר שְׁאֵרוֹ אַכְזָרִי" (משלי יא יז) - איך אדם יכול לגמול חסד עם נשמתו עוד בעולם הזה?