מתורתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

סרטונים קצרים ושיעורים מלאים

מה אתה מחפש?

מה ההבדל בין טלית קטן לטלית גדול? האם צריך טלית מצמר רחלים? מהי הסגולה לבנים תלמידי חכמים? מה דינו של אדם שנמצא בנופש או בצבא האם חייב להדליק נרות שבת? האם אפשר להדליק נרות שבת על ידי פנסים? ועוד..
מהי המעלה של בליל הושענא רבא? - קריאת תיקון ליל הושענא רבא והדינים הנחוצים - מי שהלך לישון בתחילת או באמצע הלילה לעניין ברכות השחר וברכות התורה - מצוות חבטת ערבה והסגולות במצווה יקרה זו - מצוות שמחת תורה
תכלית מטרת מכות מצרים • אמונה תמימה בהקב"ה • הכבדת לב פרעה • לימוד מוסר ממכות ממצרים • מצוות תפילין • מצוות שיש להם זמן • חיוב בגד בציצית • הלימוד ממכת הארבה לדורות
על הזהירות על עניית אמן קדיש וקדושה וי"ג מידות בסליחות ובתפילה - שיהיה מניין בעת הענייה - וחשיבות אמירת והבנת י"ג מידות
הזהירות מהכאת הילדים במשך השנה כולה גם לצורך החינוך ובמיוחד בזהירות בימי בין המיצרים • עוד מהדברים שצריך ליזהר בהם בימי בין המיצרי
מי צריך ומי ילמד אותנו את הלכות קרבן פסח? • מה הסגולה שיש בברכה של לימוד תורה ופרנסה? • ומלאה הארץ דעה את ה'
משל ממרן הבן איש חי על סגולת ימי חודש אלול והקירבה אל אבינו שבשמים בימים מיוחדים אלו.
הסיפור המרגש מתקופת היותו של הרב כמלמד בת"ת על יהודי יקר מירושלים שמכר כלים ומעלת אמירת יעלה ויבא בראש חודש • על הארת ראש חודש שאי אפשר לשכוח...
מילה טובה ופירגון עושה טוב יותר מכל ממון שבעולם.....
~עיקר בריאת העולם היא בשביל שהאדם יקיים מצות ומעשים טובים~
ההלכות והמנהגים המיוחדים שיש בערב פסח וממה יש להיזהר במיוחד באכילה בערב חג זה - ההנהגות והמעלה הגדולה של ליל הסדר - והתקווה שלנו לביאת המשיח במהרה בימינו אמן
האם אפשר לסמוך על בשר בהכשר הרבנות? - ההנהגה מול נשים שמדברות בעזרת נשים - האם אפשר לתת תלושי מזון בתור מתנות לאביונים - האם יש עניין לחגוג "יום הולדת"
חידוש נפלא במעלת החסד וברכת מרן הרב לנדיבי הלב בעם ישראל התורמים והמסייעים לארגוני החסד בחלוקת קמחא דפסחא בערב חג הפסח
מהי עמדת ההלכה לנשים שרוצות ללמוד תורה לשם הרחבת אופקים ? • והאם אפשרי להקים "בית מדרש לנשים " או שמא זה מיותר • ומה באמת נשים צריכות ללמוד ועל מה חובתן להשקיע • מרן הרב עושה סדר בדברים
צריך להזהר בעשרת ימי תשובה בפת נכרים ולהחמיר בכל מה שאפשר
האם יש בבישול חומוס בעיה של בישולי גויים? - האם לרכוש לנער בר מצווה תפילין בגודל קטן או גדול והנחת תפילין ר"ת - האם מותר לגדל יונים - דין מתג חשמלי ושעון שבת ומגבונים לחים בשבת - והאם מותר למכור דירה לגויים בארץ ישראל
שאלת השאלות - "מיהו יהודי"? - בשר וחלב ותענית בכורות - שמיעת שירת נשים - טלפון סלולרי כשרותו והאם יש בו מוקצה - תפילת הדרך לנהגי מוניות ואוטובוסים
בפורים אנו מחויבים למחות את זכר המן האגגי • לעומת זאת על רשע לא פחות אכזר - פרעה, לא נצטוינו למחות את שמו כמו המן הרשע • האם לפרעה יש פרוטקציה שאין להמן?
מרן הרב מרדכי אליהו מספר במתיקות לשונו סיפור נפלא על הדרת נשים, סיפור שקרה בזמן שישב הרב בבית הדין
ודע מה שתשיב! מרן הרב מספר על מפגש בין דתי - מרתק שהיה לו עם אחד מראשי הכנסייה ברוסיה - חכמתו הנפלאה של מרן הרב אליהו
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • חלום דניאל • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
ישנם כמה תמיהות בקשר לדיברה הראשונה "אנוכי ה' אלוקיך" • אחת מדוע ה' בחר לפנות לעם ישראל בדרך זו לא לומר "אשר בראתי אותך" • תמיהה שניה לשם מה היה צריך לנס שהדיברה הזו תתורגם לשבעים לשונות?
מנהג הסליחות המרכזי במערת המכפלה בין כסה לעשור יחד עם ת"ח גדולים ואישי ציבור - שנת תש"ס
האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"
מתי קוראים בתורה בפרשת "החודש" ומדוע קוראים בה לפני חודש ניסן • איזה חיובים חלים שלושים יום קודם החג חוץ מלימוד ההלכות השייכות לחג הפסח • מהו תוקפה של מכירת חמץ וכיצד היא מתבצעת • ואיך לנהוג כשעוזבים את הבית כמה ימים לפני חג הפסח
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות • מעלת ימי ספירת העומר • האם כיום ספירת העומר היא מצווה מהתורה או מדרבנן • מהו הדין בשכח לספור ספירת העומר • וכיצד ימשיך לספור בשאר הימים
שני סוגי גאולה - 'יש בעיתה' ויש 'אחישנה' - כמה מילים נפלאות מאת מרן הרב מרדכי אליהו על הדרכים לקרב את הגאולה
שיחה מאת מרן הרב בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים - דברים מרגשים ומחזקים לרגל יום ירושלים "על ניסך שבכל יום ויום עמנו"!
מקום קבורת רחל אימנו • ההבטחה של הקב"ה לרחל • סגולת משיח במוצאי שביעית • פירות שביעית • דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית • דיני טילטול עציץ בשבת • הפרשת תרומות ומערות מגידולים שגדלו בעציץ
דיני טבילה במקווה בשבת
קיום מצוות מביא לאהבת ה' • חודש אלול תשובה מאהבה מביאים לדביקות בה' • אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.
פנחס מקבל ברית כהונת עולם בעבור מחאתו על חילול ה' • מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית
כמה דרגות יש ב"דיבור" לעניין כמה דינים בהלכה? • האם הרהור בלב ללא דיבור ממש, פועל ונחשב כדיבור • דעת הרמב"ם בדין הרהור כדיבור • מתי יוכל אדם להרהר שם ומלכות בליבו • שכח או טעה בימי ספירת העומר איך ינהג בהמשך הימים
כניסת שנה חדשה ושנת שמיטה חדשה - אמירת סליחות עד נץ החמה ווידוי בתפילת שחרית - הכנות ליום הדין - התרת נדרים ומנהגי ליל ראש השנה
מה מברכים על מצה במהלך השנה? - האם מותר להשתמש בשבת בקוצץ ירקות? - חזנים שהולכים בחו"ל ללא כיפה בגלל הפחד מוציאים את הקהל ידי חובה? - האם מותר לצלות כבד בתנור/מיקרוגל
תפילה נפלאה שתיקן רבינו השל"ה הקדוש עבור הורים. תפילה לזכות לילדים טובים, ושיהיו הילדים יראים ושלמים, בתורה, יראה ומידות טובות תפילת חובה לכל אב ואם בישראל! את התפילה טוב לומר בכל עת, אולם בפרט בערב ראש חודש סיון, כפי שכותב השל"ה בעצמו: "וליבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיוון".לקריאה באתר
הייחודיות שיש בפסח שחל בשנת השמיטה • מה כלול בדין של לימוד הלכות החג שלושים יום קודם החג • כיצד ינהג אדם שיוצא מביתו כמה ימים לפני חג הפסח • מה יעשה אדם שמוצא חמץ באמצע חג הפסח • מהם "אילני דמלבלבי" – ברכת האילנות • וכיצד יש לנהוג בתענית בכורות?
העצבות לפעמים גורמת ליהודי להגיע למחוזות שאינם רצויים • לעומת זאת שמחה יהודית כשרה מביאה להתעלות בעבודת ה' • אז איך מגיעים לשמחה כזו?
מדוע אנחנו מתחילים להתוודות עוד קודם סעודה מפסקת? • המנהגים בקרב עדות ישראל באמירת "לך אלי תשוקתי" ו"תפילה זכה" • אכילת סעודה מפסקת כהלכתה
מהם עיקרי וסדר הנכון לתשובה • מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב