תורת הרב

האם מותר לאבל להשתתף בהכנסת ספר תורה? - עד כמה צריך לתת צדקה לעני? - מעלת פרשת זכור והחייבים והפטורים ממנה - הלכות הקשורות לחודש אדר לחג הפורים
האם מותר לגדל חיה שאינה טהורה בבית כגון" כלבים או חתולים? - האם יש להקפיד שבכל בית יהיה כיור חלבי ובשרי בנפרד? - איך בוחרים חתן מוצלח? - האם המתארחת אצל אחרים האם צריכה להדליק נרות שבת?
איך נוהגים באזכרה בשנה מעוברת? - האם יש להטיל בחוט הציצית אף היום חוט תכלת? - האם נשים יוכלות לומר תהילים בלילה ומה דינם לעניין אמירת תיקון חצות ושובבי"ם ? - לקראת ט"ו בשבט סדר ט"ו בשבט תרומות ומעשרות והימנעות מתולעים ושבח פירות ארץ ישראל
מרן הרב פותח בשבחו של זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זיע"א, ולאחר מכן מספר על הגלימה של הבאבא סאלי ועונה למגוון שאלות ותשובות
מהו המקור לעין הרע והסגולות להינצל ממנה? - האם הבעל יכול להצטרף לנסיעה בשבת עם אישתו היולדת והאם מותר לו להסיעה ברכבו הפרטי? - האם מותר ליהודי שומר תורה ומצוות להיות שותף בתחנת דלק הפתוחה בשבת והאם מותר לתדלק בתחנות אלו?
איך נוהגים עם החלה שהופרשה מהבצק? - האם בחור ישיבה ספרדי יוצא ציציות מחוץ לבגדיו בישיבה אשכנזית? - מה המתיקון למעוברת שביצעה הפלה שלא במקום צורך והיתר? - האם יש להימנע מלכוש מוצרים לתינוק קודם שנולד?
איך תנהג אישה שחזרה בתשובה אך בעלה נשאר עדייין מאחור ואף מקשה על אורח חייה? - המנהגים השונים בברית יצחק וחנוכת בית האם דווקא בסעודה עם לחם? - איך לתקן בזמן ימי השובבי"ם עוונות שיש בהם כרת עבודה זרה וגזל? - ואיך ינהגו בית כנסת שלא קרו באחד מימי החנוכה בספר תורה האם ישלימו למחרת?
צום עשרה בטבת מי החייבים בו ומי הפטורים בכלל? - נרות חנוכה - האם הדלקת נרות חנוכה במקום ציבורי מאפשרת הדלקה בברכה? - הדלקת נרות לפי שיטת ה"בן איש חי" - האם עלייה כשליח ציבור עושה נחת רוח לנפטר?
מתי מתפללים תפילת מנחה בערב שבת חנוכה? - מה הברכה האחרונה על אכילת עוגות וסופגניות? - השימוש בסלולרי יש בו משום עבודה זרה ומה הדין להשתמש בו בתור שעון מעור בשבת קודש? - קניות ורישות במקום מחלל שבת מותר או אסור?
איך קובעים את זמן פידיון הבן? -היכן המקום המהודר ביותר להדלקת נרות חנוכה? - האם להמתין לבעל להדלקת נרות חנוכה, והאם מותר לאשה לאכול ולשתות קודם הדלקת נרות חנוכה? - האם במסיבתחנוכה של בנות אפשר להדליק נרות חנוכה בברכה?
האם מותר לאכול חרגולים/ארבה לאלו שיש להם מסורת או לא? - האם מותר להשתתף בפאנלים בתקשורת על מנת להגן על ציבור שומרי תורה ומצוות? - האם בארץ ישראל יש להקפיד על זמן ר"ת? - זמן תפילת ערבית
מתי מותר לפנות לבתי משפט וערכאות? - מה מברכים על פיתה קשה וצנימים? - הסגולות לזכות בזרע קודש בר קיימא - האם מותר להשתמש מבחינה הלכתית בחומרים כגון: קנאביס וחגיגת ודומיהם? - תמצית דיני ראש חודש וסעודה רביעית
האם ראוי ללכת עם כל הטלית קטן מעל הבגדים? - אשה שמכינה מספר עיסות האם יכולה לקחת הפרשת חלה מכל עיסה ורק לאחר שתאפה את הכל תברך על ההפרשה? - אדם שעשה קידוש ולאחר מכן הוציא יין בזמן הסעודה בליל שבת, האם צריך לברך על היין או שהקידוש פטר את היין שבתוך הסעודה?
בצק שמעורב בו חלב האם ברכתו "מזונות" או "המוציא"? - הדלקת נרות שבת בשמן זית או בנרות? - האם מותר לחמם במיקרוגל דברי מאכל בשריים וחלביים? - האם מותר לקחת ויטמנים ותוספי תזונה בשבת? - ברכת שבע ברכות האם מברכים את כל הברכות כולם ללא יוצא מן הכלל?
מצוות ומעלת טבילת כלים כהלכתה - האם מותר להניח מאכל יבש ישירות על הפלאטה כגון לחם? - האם אשפר לברך ברכת הדרך וברכת הרעמים בתוך תפילת שמונה עשרה? - קבלת שבת השלימה במחשבה דיבור ומעשה והכנות לשבת קודש
מאיזה גיל כדאי להרגיל ולחנך את הילדים להתעטף בטלית גדול? - האם יש חיוב לישון עם טלית קטן? - לאחרונה ישנם שחקנים חרדיים שמופיעים בתאטרון ומפרסמים זאת לציבור החרדי האם מותר ללכת לתיאטרון כזה של הצגה חרדית? - ישנה סגולה שמכניסים מפתח בתוך תנ"ך ומקבלים תשובות האם מותר לעשות ככה?
מאיזה סוג אריג יש לעשות את בד הטלית גדול והטלית קטן לספרדים ולאשכנזים? - מהו זמן הדלקת נרות בירושלים ובשאר ערי הארץ? - האם יש להתחייחס לחלומות? - מעלת הזוהר הקדוש והאם נשים יוכלות לקרוא זוהר? - דיני ראש חודש שחלו ביום חול ובשבת קודש
מצוות ומעלת שניים מקרא ואחד תרגום - מה המנהג אם ח"ו נפל ספר תורה? - מה דין דפנות והסכך שהיו בסוכה לאחר חג הסוכות? - מעלת הלומד והשונה הלכות בכל יום ידיעת ההלכה על בוריה
האם לכהן מותר להיכנס לבית חולים? - פרוט על מסירת שעון הבבא סאלי זיע"א למרן הרב מרדכי אליהו והדלקת נרות ל -3 צדיקים כדי לקרב את הגאולה - הדרך הנכונה למחות על עקירת יישובים יהודיים בארץ ישראל - תענית תשעה באב והאבל על החורבן - מנהגי תשעת הימים
מה ההבדל בין טלית קטן לטלית גדול? האם צריך טלית מצמר רחלים? מהי הסגולה לבנים תלמידי חכמים? מה דינו של אדם שנמצא בנופש או בצבא האם חייב להדליק נרות שבת? האם אפשר להדליק נרות שבת על ידי פנסים? ועוד..
מה עושים עם ארבעת המינים אחרי החג? איפה לשים את הסכך אחרי סוכות? האם יש עדיפות להתפלל בסוכה? איך יודעים האם הלחמנייה מזונות או המוציא? ועוד..
האם מותר לנמנם מחוץ לסוכה? האם צריך לישון בסוכה כשיורד שלג? האם בעיר שדרות בזמן חשש מרקטות צריך לישון בסוכה? האם מי שפוחד צריך לישון בסוכה? האם מותר לכון מאוורר בשבת? ועוד..
האם האישה צריכה לברך שהחיינו בהדלקת נרות בסוכות? האם נשים יכולות ליטול לולב? מה גודלה של דופן שלישית בסוכה? האם חייב ערבות שנקראים ערבי נחל?
תוכנית מיוחדת לקראת חג הסוכות עם מגוון שאלות ותשובות בעניינים שונים ובענייני ארבעת המינים, איך קושרים את ארבעת המינים? איך מנענעים את ארבעת המנים? ועוד..
מה הדין בצוואה שנכתבה שלא על פי דין תורה? - האם מותר לברך ולתפלל בבריכה או בים? - ומתי הזמן הנכון לעשות סעדות הודיה? - זמן יציאת השבת ורחיצה ביום השבת - האם יש חובה ליהודי לגדל זקן?
האם מי שמתפלל תפילת ערבית ומנחה מוקדמת בערב שבת גם בני ביתו נגררים אחריו? - מה דיני השיעור לברכה האחרונה ודין השותה יין לברכה אחרונה - ואיך ינהג יהודי שמתפלל עם ציבור המאריך בתפילת שמונה עשרה - סגולה למציאת דירה
איך אפשר להנחם אחרי השבר הגדול בחורבן הבית ובזמנינו בגירוש יהודים מביתם בגוש קטיף? - היום מותר לאכול בשר בי' באב? - איזה כלים חייבים בטבילת כלים ואיזה כלים פטורים? - איך צריכה להיראות על כל יהודי הכניסה לירושלים ולכותל המערבי? - המנהגים שיש בזכר לחורבן
מנהגי שבת חזון ומראש חודש אב עד עשירי באב - אמירת קינות בתעשה באב - זמן סעודה מפסקת והאם מותר לאכול מהשאריות של הסעודה רביעית בשבוע שחל בו?
האם אזור מלחמה שמטווח בטילים ע"י אירגוני המחבלים ימ"ש צריכים לעזוב את בתיהם? - מנהגי האבילות בימי בין המיצרים - האם השם גורם להצלחת האדם או גם דברים אחרים? - הכנת דברים לתינוק קודם שנולד - והאם בקפה יש משום בישולי גויים וכשרות קפה
מרן הרב זצוק"ל מחזק את עם וחיילי ישראל בעת המלחמה בדרום ובצפון - יולדת שרוצה שאמא שלה תהיה נוכחת בלידה שמתקיימת בשבת - והאם מותר לאכול לפני התפילה?
מהי הסגולה לזכות לבנים זכרים? - קדושת ה"אור החיים" הקדוש - האם מותר במסגרת האומנות לעשות דמות פסלים ומה הדין להתפלל לידם וכדו'? - האם ראוי להחליף רב מכהן כרב בית כנסת כל תקופה מסויימת?
מהו הסכם יששכר וזבולון? - מי ששכח לברך ברכת המזון עד מתי יכול לברך ברכת המזון? - מה עושים לפי דין תורה למחבלים ושולחיהם? - שילוח הקן בבית פרטי
בשבח החדות וזהירות ובריחה ממחלוקת והאם תלמיד יכול לחלוק על רבו בענייני הלכה? - מי מצטרף לזימון בשלושה ובעשרה? - מתי מוסיפים שם לאדם ומתי משמיטים שם ובאיזה צורך ואיך עורכים זאת? - מחאה בעניין ההשתלחות באברכים ובבני התורה
הדלקת נרות מדליקים ואחר כך מברכים - האם שליחי ציבור צריכים שיהיו עם חתימת זקן ומה לגבי שידוכים? - אם נגזר על האדגם להיות ח"ו עני או עשיר מה יועילו התפילות?
האם מותר לחבוש פאה נכרית? - האם יהודה ושומרון נקראים "מקום סכנה" לעניין ברכת הדרך וברכת הגומל? - עד מתי אפשר לומר תחנון?
מעלת רשב"י והאם יש עניין לשבות שבת במירון לפני ל"ג בעומר? - הדרכה בעניין הדלקת המדורות בל"ג בעומר שחל במוצ"ש - האם מותר לתלות שלט במקום ציבורי שהחפצים בו הפקרלאחר שלושים יום? - האם מותר לצפות בסרטים הנקראים "חינוכיים"?
הקדושה והמעלה הרוחנית בעליה ביום ההילולא לציון רשב"י - כאשר קם בבוקר ומיד צריך לנקביו ומתי יטול ומתי יברך? - האם מותר לאישה נשואה לחבוש פאה נוכרית? - האם מותר להתארח במלון מחלל שבת? -- איך פותרים לטובה חלום שאינו טוב? - "מקובלים" אשר גורמים לתקלות ולעיוות ולנזקים - קדושהת ארץ ישראל והתוכנית ההרסנית שנקראת ההיתנקות
תיקון למי שאכל חמץ בפסח - איך נזהרים מלשון הרע? - מנהגי האבילות בימי ספירת העומר - האם יש לנשים בהריון להימנע מלהשתתף בהלווית המת? - אמירת תחנון והלל ביום העצמאות - מכירת חמץ כהלכה בעסק ובבית הפרטי - ספירת העומר כהלכה
מוצרים שלא נמכרו במכירת חמץ מה דינם? - את מי אסור להזמין אלינו לבית? - מה הדין לגבי ילד שנולד מהול? - כשרות העופות בזמן שלנו - שמות מומלצים לבנות
האם יש היתר לשמוע שירים בימי העומר - מעלת שירת הים - מה השיעור לברכת מזונות וברכה על מצה רטובה ומצה לאחר חג הפסח - דיני ספירת העומר כהלכה
שיעורו של הרב שמואל אליהו שליט"א - בעקבות היעדרותו של מרן הרב זצוק"ל מגוון שאלות בנושאים שונים
הכשרת כלים לקראת חג הפסח - במהות המנהגים והחומרות בפסח לאשכנזים וספרדים - מעלת נתינת קמחא דפסחא - איך נוהגים עם חמץ בשבת הגדול שסמוכה מאוד לחג הפסח? - האם יש להימנע ממכירת חמץ ולהעדיף לסלק את כל החמץ מרשותינו?
איך מכשירים את כלי ואביזרי המטבח לקראת חג הפסח? - מה המקור לעמידה בקבלת שבת? - בהבדלה בין בשר לדגים באכילה ובבישול - ולהחזיק ולגדל בבית בעלי חיים
האם נשים חייבות לשמוע קריאת פרשת פרה? - עד כמה צריך להיזהר בממון ישראל - תנור שנאפה בו חלבי מה דין המאפה שנאפה בו תוך 24 שעות - איך נוהגים באזכרה שתחול בחודש ניסן או בחול המועד?
מהות קריאת פרשת זכור ומחיית עמלק בימים ההם ובזמן הזה - מנהגי ימי הפורים מתנות לאביונים משלוח מנות פרשת זכור קריאת מגילה וסעודת פורים - נקמה מאוייבי ישראל שבכל דור בעגלא ובזמן קריב
האם יש להישמע למצוות הרופא כשאומר שיש לתת לילד ריטלין? - האם מותר להעתיק תוכן שמוגן בזכויות יוצרים - האם מותר לעשות בפורים "רב פורים" - מיהו העמלק בדורינו - המנהג בקריאת המגילה שחל במוצאי שבת
מדוע קוראים פרשת שקלים ומהות וערכת מצוות מחצית השקל אז והיום - מה דיינו של מי שפונה לבתי משפט וערכאות - האם מותר לגבר ללחוץ יד מתוך נימוס לאישה שאינה אשתו - האם מותר לעבור בשער המוגרבים - תיקון ליהודי ששם נפשו בכפו - לימוד תורה בצורה הראויה
מה מברכים על מצה במהלך השנה? - האם מותר להשתמש בשבת בקוצץ ירקות? - חזנים שהולכים בחו"ל ללא כיפה בגלל הפחד מוציאים את הקהל ידי חובה? - האם מותר לצלות כבד בתנור/מיקרוגל
מתי להתחיל לימוד קבלה לאחר שלמד תורה וש"ס ופוסקים? - האם מותר לקרוא בלילה "פרק שירה"? - ט"ו בשבט שחל בשבת מתי עורכים את סדר ט"ו בשבט - קריאת תהילים בלילה
האם יש מקור למנהגים וזהירות מסויימים ל 40 יום אחרי לידה ו 40 ימי ההריון הראשונים? - איך מוצאים ונשמרים מעין הרע - נדר לתת ממון ולא נתן מה יעשה?
מה עושים עם הבצק שהופרש מהפרשת חלה? - דיני ברכות במקרה שיש היסח הדעת או תפילה או חתונה באמצע - שיני שובבי"ם ופדיון נפש בימים מיוחדים אלו
מעלתה של מצוות הצדקה והאם עדיף לתת ישירות לנצרכים או להניח בקופת הצדקה? - תענית דיבור בשבת בשובב"ים - האם מותר להזמין אורח כשיודעים שיחלל את השבת - כהן שהרג נפש בתאונת דרכים האם יכול לישא את כפיו? - האם לשנות שם אדם שניתן לו בעת ברית המילה בעקבות חלום?
טבילה והרה במקווה מעלתה וסגולתה והאופנים הראויים לכך - סגולות משמן חנוכה - להסתפר או לגזוז ציפורניים בלילה - לעבור לדירה בבניין שהשכנים בו מחללים שבת - ולגור בדירה שמעל בית כנסת
מעלת חנוכה והטהרה שמגיעה בעקבותיו וההכנה הנצרכת - מהו זמן ההדלקה המהודר ביותר לספרדים והאשכנזים? - האם האישה תמתין לבעלה או שהיא תדליק בשבילו?
האם עשבי תיבול מהגינה אם צריך לעשר - האם מותר לתת מעשר כספים לתוכנית חיסכון בעבור הילדים - זוג נשוי שרוצה לעלות לארץ ישראל האם אחד מהם יכול לעכב - טילים ומלחמה עם איראן
מעלת לימוד תורת הקבלה והחיבור עם תורת הפשט - עד מתי מותר לעשות מלאכה בערב שבת - האם מותר ללבוש בגד עם חשש שעטנז? - ואיך נוטלים נטילת ידיים כהלכה?
על שילטון בג"ץ והחונטה המשפטית בארץ ישראל - מה היחס שצריך לפועל מול מעסיקו בעניינים של תורה ויראת שמיים? - מה הדבר שמועיל מאוד לנשמת הנפטר? - לאיזה מפלגה יש לבחור בכנסת
שיעורו של הרב שמואל אליהו שליט"א - בעקבות היעדרותו של מרן הרב זצוק"ל מגוון שאלות בנושאים שונים
מה דעת מרן הרב נגד מצעדים נגד התורה הקדושה ואיך מוחים נגד זה? - שבח ולימוד הזוהר הקדוש שמקרב את ביאת משיח צדקנו - האם אישה גרושה חייבת בכיסוי ראש? - האם יש השפעה לסנדק על הרך הנולד?
סגולות לרפואת החולה - ממתי קונים לילד טלית, איך ינהג מי שאין לו טלית? - גדלותו של הרב מאיר כהנא הי"ד - מתי להחליף מתפילין רש"י לר"ת ומה עדיף לכתחילה - ועמדת ההלכה בעניין תרומת איברים
מעמד קניין רוחני ביהדות - ספורט בשבת - היחס הנכון למצעדי תועבה בארץ ישראל ובפרט בירושלים עיר הקודש - פתיחת קופסאות שימורים בשבת - שימוש בכיור אחד לבשרי וחלבי
חומש בראשית נקרא "חומש האמונה" מדוע? - מדוע יש להיזהר מאכילת דגים ובשר יחד והזהירות המתבקשת בזה ומה הדין דגים עם חלב? - ומה ציווה רבי יהודה צדקה לכתוב על מצבתו? - ומה הכשדרות של מכונות הגילוח בימינו?
האם גבר יכול ענוד טבעת נישואין? - נסיעה לקברות צדיקים ביום ההילולא - מה עושים כאשר לא אמרו על נפטר קדיש וחלפה כשנה וחצי מיום הפטירה - שמיעת מוזיקה בימי שישי ומוצאי שבת של ימי בין המיצרים
הנהגות מיוחדות בזמן מלחה ועל כל צרה שלא תבוא - דעת מרן הרב בגיוס בנות, שירות לאומי - הודעה לצד המשודך על נטילת כדורים פסיכיאטרים - דעת הבן איש חי ורבני בגדד על חברת כל ישראל חברים אליאנס
האם אפשר ללכת לים או לבריכה בשלושת השבועות? - האם בקריאת האור החיים הקדוש גם אם אדם לא מבין יש בזה מעלה כמו הזוהר? - יש אנשים שמרגישים שעשו להם עין הרע איך אפשר לדעת ואיך אפשר לחשוש לכישופים או להוציא כישופים? - האם אפשר להתקין מצלמה במפעל על מנת לגלות גניבות ויתכן שאדם שעובר יצטלם במצלמה הזאת בשבת?
נסיעה בטרמפים הזהירות הנדרשת ברוחניות ובגשמיות - סדר התפילה בערב שבת, וקבלת השבת מוקדם - האם אפשרי שבת כהן תתחתן עם ישראל - מהו מקור המנהג לא לבשל בצל ושום יחד - ודיני ברכת המזון
האם יש בבישול חומוס בעיה של בישולי גויים? - האם לרכוש לנער בר מצווה תפילין בגודל קטן או גדול והנחת תפילין ר"ת - האם מותר לגדל יונים - דין מתג חשמלי ושעון שבת ומגבונים לחים בשבת - והאם מותר למכור דירה לגויים בארץ ישראל
האם כהנים יכולים להיכנס למערת המכפלה? - האם מותר לעקור עץ עושה פירות - האם ביום טוב מותר להוסיף למיחם חשמלי שפועל מים קרים מהברז? - מה הברכה על פרכיות אורז
הדלקת נרות שבת כהלכתה - מקום קבורת מלכי ישראל וכשרות הפיאות הנכריות - הסכנה במסירת שטחי ארץ ישראל לאויב הערבי - אשה שלא מסתדרת עם כיסוי ראש ממטפחת איך תלבש את הפאה?
בגודל מעלת תיקון ליל שבועות - האם יש חובה לטבול בערב שבועות ובליל שבועות? - האם בחור ישיבה ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית יאמר את תיקון ליל שבועות או ילמד גמרא?
מדוע כמעט ואין איזכור לדברי הזוהר הקדוש בדברי הגמרא והראשונים?- מהו גובה המתנה שי שלתת בשמחות - האם מותר לתת משוב על מורי בית הספר - האם מותר להשתמש במשאבת חלב בשבת ע"י שעון שבת
סדר הלימוד והתיקון המיוחד לליל ל"ג בעומר - האם אברכים ובני ישיבות יעלו בל"ג בעומר לציונו של רשב"י זיע"א? - נסיעה לקברי צדיקים בארץ ובחו"ל - ומדוע אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך
האם מותר לברך ברכת הלבנה בשבת? - מתי יום הפטירה האמיתי של שמואל הנביא ע"ה? - האם מותר לשמוע שירים וללמוד בסמוך לציון הרשב"י? - הסגולות שיש במצוות פתיחת ההיכל - לפרוס את הלחם האם בסכין או ביד?
האם שיעור תורה מחייב הפרדה בין גברים לנשים? - שם משפחה לאשה שהתגרשה ולאחר נישואין שניים - חוששים ממגורים בדירה שלדיירים הקודמים היו מקרים רעים כיצד ינהגו? - מאיזה גיל יש לחנך ילדים קטנים להמתנה בין בשר לחלב
מנהגי האבל בימי ספירת העומר על פטירת תלמידי רבי עקיבא - יום העצמאות ויום הזיכרון - מכירת לחם ועוגות שנאפו לפני פסח לאחר הפסח זו הונאה? - עשית כפרה בעוף וברכה על כיסוי הדם לחולה במחלה - אמירת קדיש ביום הזיכרון על קברי חיילים ברשות ההורים השכולים
מתי הזמן הנכון לספירת העומר - האם מותר לכהנים להיכנס לקברי אבות וקבר רחל, כניסתם לקברי תנאים וכדו'? - האם חתן יכול ללכת תוך ארבעים יום לחתונתו של אחר? - האם מותר להנחות אדם שנוסע בשבת ברכב אל מחוז חפצו? - האם מותר לומר לגוי שידליק מזגן בשבת?
תוכנית מיוחדת לקראת חג הפסח עם מגוון שאלות ותשובות בענייני הכנות לפסח ומוצרים כשרים לפסח, ואיך ניתן להשתמש באורז בפסח? ועניינים מיוחדים לסדר פסח
המדריך המלא בשו"ת לפסח: הכשרת כלים - מכירת חמץ - כשרות המאכלים לפסח - ליל הסדר
הנהגות וברכת החמה אחת ל 28 יום ומהו "ליקוי חמה" - האם מותר לעשות מנוי משפחתי למקום שמחלל שבת - האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת? - האם מותר לאשה נשואה לברך בלי כסוי ראש? - לאחרונה רבו המקרים המצערים של הנזקקים לצדקה, האם עדיף לתת לכל אחד סכום קטן, או שעדיף לתת למספר מועט של מבקשים סכום גדול?
האם יש לחשוש לשם של חתן או כלה כשם חמיו או כשם חמותה? - האם יש בעיה להסתפר ביום שישי אחרי חצות? - גרושה צעירה שקשה לה ללכת עם כסוי ראש האם יש איזה תקנה בשבילה? - האם במדיח כלים אפשר להשתמש גם בכלים בשריים וגם בכלים חלביים?
האם נשים יוכלות להתפלל תפילת מוסף? - האם מותר לקבוע תמונת הנפטר ע"ג המציבה? - שמות מומלצים לבנות - הלכות פורים
האם אפשר לסמוך על בשר בהכשר הרבנות? - ההנהגה מול נשים שמדברות בעזרת נשים - האם אפשר לתת תלושי מזון בתור מתנות לאביונים - האם יש עניין לחגוג "יום הולדת"
האם מותר לקנות ממכירות של "הוצאה לפועל"? - ע"פ תורת הסוד על האישה להדליק נרות שבת ואח"כ לברך ולא להיפך - כפרה על גניבת כסף ואיסור קבלת החזר כסף וממון החדשודים כגזולים - "משנכנס אדר מרבים בשמחה"- להרבות בתורה ושמחה ע"י ההכרה בניסים
מדוע זכה מרן הרב בקרבה כל כך גדולה ל"בבא סאלי"? - איך קובעים מועד לאזכרה - ומאיזה מאכלים יש להיזהר ולהימנע מלאכלם - מהי סגולת קריאת שמע בשחרית ערבית ועל המיטה? - ובאיזה מקום יש להניח ספר תורה
האם יש סגולה בלבישת גלימת הצדיק? - איך לנהוג כאשר הורי אחד הצדדים אינו מעוניין בנישואי בנו/בתו לבן/בת הזוג? - כשרות תרופות הומיאופתיות - מכר את דירתו איך ינהג עם המזוזות? - משקל הקמח להפרשת חלה
כל כך גדולה ל"בבא סאלי"? - איך קובעים מועד לאזכרה - ומאיזה מאכלים יש להיזהר ולהימנע מלאכלם - מהי סגולת קריאת שמע בשחרית ערבית ועל המיטה? - ובאיזה מקום יש להניח ספר תורה
מתי יש לעשות אזכרהביום הפטירה או ביום הקבורה? - שימוש במטליות לחות בשבת - תפילות וסגולות לעקרות - נתנינת מעשר כספים לבנים או לבנות הזקוקים לכך - שמות מומלצים לבנות ושירת נשים בשבת בנוכחות אדם זר
האם זה סימן טוב או לא במקום שמצויים שם גוזלים של עורב / דגים באקווירום? - האם יש בעיה לעשות את הכיתוב על המצבה ואת שם הנפטר באותיות מעופרת? - האם לפסול שליח צבור אלמן שחי עם אלמנה בלא חופה וקידושין?
האם חתן וכלה ששם שניהם יונה ינשאו? - האם מותר להחזיק בבית מילון אבן שושן? - האם יש להתייחס לעניין המזלות? - האם מותר לכוון ע"י שעון שבת אופה לחם בשבת? - מה מועיל לנשמת הנפטר
שמן של נרות חנוכה שנשפך האם אפשר להשתמש בו? - איך לנהוג עם בעל שבגלל קשיי פרנסה לא קובע עתים לתורה? - האם יש איסור הליכת אישה לבית העלמין? - איך ינהג יהודי שנותן אוכל ליהודי שלא מברך?
מה זה "רוח הקודש" ואיך מגיעים לדרגה זו? - האם מותר לגלות את שם התינוק או התינוקת לפני קריאת השם? - סגולות ושמירה מעין הרע - האם מותר להניח תפילין ולהתפלל לפני "נץ החמה"
עד כמה יש להשתדל בפידיון שבויים? - יין של קידוש בכשרות הבד"ץ עדה החרדית - האם מועיל לספרדים? -איך מחזיקים כוס של קידוש? - סגולה להצלחה במשפט
האם מומלץ לאבי הבן לשמש כסנדק לבנו למרות שבמקום נמצאים גדולים ממנו? - האם מותר לאכול את ביצים שהיו מקולפות בתוך החמין ועבר עליהם לילה? - האם יש איסור בורר באכילת קסטה?
איך ינהג אדם שאכילת סעודה רביעית גורמת לו לצרבת והקאות? - ישיבה בראש השלחן לראש משפחה - הבאת עצמות הבן איש חי לקבורה בארץ - תפילה על בן עד ארבעים יום, איך תנהג אישה שאין בעיניה עדיפות דווקא לבנים זכרים
האם אפשרי לתת מעשר כספים על חשבון משכורת של חודש הבא? - מדוע תיקון חצות מכונה בשם "תיקון רחל/לאה"? - האם יש ענייין שהשולחן צריך להיות על ארבע רגליים? - הורים שאינם שומרי שבת האם מותר להזמין אותם לסעודת שבת בערב שבת למרות שהם נוסעים בשבת
האיסור החמור לתת אפילו חלק קטן מקברו של דוד המלך ע"ה לותיקן או לנוצרים - האם מותר להשכיר דירה או נכסים ליהודי מחלל שבת? - מתי יש להדליק נר לעילוי נשמת הנפטרים - בדיקת תפילין לאדם שבניו ובנותיו אינם בשלום בית עם בני זוגם
האם מותר לשאול אדם מבוגר בן כמה הוא? - סגולה נגד עין הרע - איך נשים תחגוגנה שמחת תורה? - ברכת שהחיינו על הדלקת נרות בשמיני עצרת
האם מותר לקרוא שם לילד על שם של מישהו שנפטר ל"ע ממחלה קשה? - האם מותר להשליך לחם ומוצרי מאפה לאשפה? - מותר להשתתף באירועים שמומן ע"י הרפורמים - ודין מעלית שבת
איך אוגדים את קשר הלולב לדעת "חכמי המקובלים"? - מה הנס הגדול שהתרחש בהחזרת הספרי תורה לבית כנסת בירושלים - ומה הדין מי שמצטער בישיבתו בסוכה ומעלת הישיבה בסוכה
האם כדאי לעשות כפרות רק על כסף או יש עניין מיוחד לעשות כפרות דווקא בתרנגולים? - תפילה מיוחדת לאישה בערב יום הכיפורים - הנהגת האישה בחודש התשיעי להריונה - פיקוח נפש ביום כיפורים ודיני חולה ויולדת - הנהגות מיוחדות ליום הכיפורים
1 2 3 4 5 6 7 8 9

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה