נגן וידאו

הלכות ומנהגי ט"ו בשבט

האמת על מנהיגי אומות העולם • ניהול משא ומתן מול שונאי ישראל • ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות • התפילה על האתרוג • הפרשת תרומות ומעשרות • פירות בשביעית • אוצר בית דין • מעלת פירות ארץ ישראל

אורך הוידאו:

1:26:47

מספר:

185

נמסר בחודש

טבת

תשס"א

בפרשת:

בא

בנושא:

 

•    דרכם של מנהיגי אומות העולם הוא לעשות מה שהם רוצים וחושבים לנכון גם אם הדבר גורם לסבל של בני עמם. כך נהג פרעה במצרים שאעפ"י שקיבלו עשר מכות הוא לא שילח את עם ישראל, וכך גם בימינו ישנם מנהיגים של אומות העולם שמוכנים לשלם בסבל של עמם על עקרונותיהם.

 

•    ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן ונוהגים בו קצת מנהגי יום טוב ושמחה. ישנה תפילה מיוחדת על האתרוג בט"ו בשבט לקראת סוכות של השנה שלאחר מכן. ראש השנה לאילן הוא הזמן הקובע לעניין תרומות ומעשרות מהפירות.

 

•    בשנת השמיטה ישנו עניין נוסף בט"ו בשבט והוא הזמן בו ישנם פירת שמתחילים לנהוג בהם קדושת שביעית (לעניין החנטה). ובשנה זו צריך להיזהר במיוחד בקדושת הפירות שלא ינהג בהם זילזול כיוון שיש בהם קדושה יתירה.

 

•    המנהג הוא לערוך כעין ליל סדר על פירות בליל ט"ו בשבט. ואמנם צריך להדר ולקחת מפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל ומפירות שגדלים בארץ ישראל כי מעלתם וקדושתם גדולה יותר.

 

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

דיני בין המצרים ודברים שיש בהם סכנת נפשות

גבולות והבטחת ארץ ישראל • שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה

שבת

כל הלכות מוקצה בשבת

בגנות המחלוקת ותוצאותיה • החולקים על משה רבינו היו דווקא גדולי העם • טלטול מוקצה בשבת • ביטול כלי מהיכנו • טלטול עצמות וקליפות • מעשר בשבת

מעלת האנשים הדרים בארץ ישראל
ארץ ישראל

מעלת האנשים הדרים בארץ ישראל

כמה חשוב לקנות פירות ארץ ישראל או כל דבר שמיוצר בארץ ישראל • כל דבר שגדל בארץ ישראל יש לו מעלה וגם אנחנו שגדלים בארץ! • איש את אחיו יעזורו – שבחה של ארץ ישראל

חפש סרטון, סיפור, או שיעור