נגן וידאו

צום י"ז בתמוז ובין המצרים

הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה

אורך הוידאו:

57:09

מספר:

2

נמסר בחודש

תמוז

תשנ"ז

בפרשת:

פנחס

• בי"ז בתמוז אירעו לאבותינו כמה צרות קשות, שבגללם נקבע יום זה ליום צום. בימים אלו אנחנו נוהגים מנהגי אבלות שבסופם נחרב בית המקדש. יש מי שאומר שחורבן הבית הראשון היה בחודש תמוז אך מפני שהתבלבלו בחשבונות- נקבע צום ט' באב כצום על חורבן שתי בתי המקדש.

• כשתיקנו בתחילה את הצומות ה"קצרים" תיקנו שיהיו מתענים גם בלילה, אך כיוון שראו שקשה לצום נשארה תקנת הצומות רק ביום. אמנם פרט לאכילה ושתיה אדם צריך לנהוג במנהגי הצום כבר מהלילה ואכן, יש שאומרים שאמירת "עננו" היא מהלילה. אמנם למנהגינו אנחנו אומרים "עננו" רק מתפילת שחרית.

• בימי בין המצרים נמנעים מלברך שהחיינו כיוון שהברכה היא על השמחה שיש לאדם ובימים אלו אנחנו ממעטים בשמחה. גם לגבי שמיעת שירים ומנגינות בימים אלו אנחנו מחמירים כיוון שהדבר מביא את האדם לידי שמחה.

• כיוון שהימים האלו הם ימי דין אדם צריך להיזהר מלהיכנס בהם לסכנה. ומנהג ישראל קדושים לומר בימים אלה תיקון חצות גם בחצות יום. וצריך לדעת שעיקרה של התענית זה התשובה ולכן צריך דם לפשפש במעשיו בימים אלה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

ענייני בין המצרים ובית המקדש

הצער הנדרש מאיתנו על חורבן הבית • מצווה לשוב בימים אלו בתשובה • זהירות מכניסה למקום סכנה • תקנות שקבעום בבין המצרים • קריעה על מקום המקדש ועל חורבן ערי ישראל

ברכות

הלכות ברכות וט"ו בשבט

נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות

חפש סרטון, סיפור, או שיעור