הלכות יום הכיפורים ועשרת ימי תשובה ב5 דקות

צריך להזהר בעשרת ימי תשובה בפת נכרים ולהחמיר בכל מה שאפשר

5:19

נמסר בפרשת

תגיות:

הלכות יום הכיפורים

שלום למאזינים

כתוב ברמב"ם: "אף על פי שתשובה וצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר דרשו ה' בהמצאו".

נפסק בשו"ע סימן תר"ג משם הירושלמי שבעשרת הימים האלה אדם צריך להחמיר על עצמו בענייאי אוכל, וכלשון השולחן ערוך: "אף מי שאינו זהיר מפת עכו"מ – בעשרת ימי תשובה צריך להזהר".

הוסיף על זה הרמ"א: "ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה" וכו'.

דהיינו, שימים אלה – לא פלא מה שפוסק השולחן ערוך, לא פלא מה שכותב הרמ"א, הם ימים שיפים לתשובה ומתקבלת התשובה מיד, "דרשו ה' בהמצאו".

ועל כן, יש להחמיר אדם על עצמו גם בדברים שהם מותרים, פת עכו"מ מי שלא זהיר במקום שאין להם פת ישראל, שמותר להם לאכול כל השנה, בעשרת ימי תשובה תחמיר, תדע לך שמה שאכלת כל השנה – אכלת כדין, אבל כאן אתה צריך להיות "מהדרין" ולהחמיר.

אדם צריך בימים אלה להקפיד יותר מאשר בכל השנה כולה להזהר מפירות עם תולעים, מפירות בלתי מעושרים, פירות של ערלה, בשר שכשר ממש, וכיום לצערנו הרב – מביאים שוקולד מחוץ לארץ, מביאים ממתקים מחוץ לארץ; אני חושב שרמת כשרותם מפוקפקת, אף על פי שרשום עליהם שיש להם השגחה מסוימת, בפרט אם כתוב על זה שזה מיוצא מחלב עכו"מ, כל השנה כולה אנחנו מתירים רק לתינוקות לא לגדולים! לממתקים?! בימים אלה?!

שבת זו צריך אדם להזהר להחמיר בשבת קודש ללא קריאת עיתונים, שיקפיד ששבת תהיה בקדושה רק ללימוד תורה, לא דיבור של חול, "ממצוא חפצך ודבר דבר", להחמיר בשבת זו יותר מכל השבתות.

בליל שבת קודש, בברכת "מעין שבע" צריך להזהר שהשליח ציבור יאמר: "המלך הקדוש שאין כמוהו". ואם טעה ולא אמר "המלך הקדוש" – כל עוד שלא סיים את הברכה, היינו שרק אמר: "ברוך אתה" ולא סיים "ה' מקדש השבת" – יחזור ל"המלך הקדוש" וימשיך הלאה. ואם סיים – חייב לחזור לראש, אף על פי שיש חולקים, מאחר שהאר"י הקדוש פוסק כך – כן הדין.

יום שלישי הוא ערב יום הכיפורים, מצוה להרבות באכילה ושתיה. וכל האוכל ושותה בערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה וצם תשיעי ועשירי, ולפיכך מכיון שרוב הפוסקים פוסקים שגם אשה חייבת, אז מצוה שגם האשה תאכל ותרבה במאכל ובמשתה ביום ערב הכיפורים וזה חשוב מאוד הדבר.

הרמב"ם פוסק שיום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, ומצות וידוי מתחילה מערב היום קודם שיאכל אדם סעודה מפסקת, לשון הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב' הלכה ז'.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה