נגן וידאו

יעקב אבינו והארץ המובטחת | פרשת ויצא

"הארץ המובטחת לאברהם אבינו, מקופלת תחתיך, ותהא נוחה לבניך להכבש". הקב"ה לא שם את מפת הארץ מתחת ליעקב אלא את הארץ ממש, כבר ראינו, שבני אדם לוקחים "מפות" מקצצים מרחיבים ומשנים, מפה אפשר למחוק, את הארץ המובטחת אי אפשר למחוק.

אורך הוידאו:

7:07

דבר תורה לפרשת

ברכות הדלקת נרות חנוכה

הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך

כאשר יעקב אבינו יוצא מבאר שבע ומגיע להר המוריה ויש דעה –
שהר המוריה הגיע אליו עיין רש"י פרק כ"ח פסוק י"ז כתוב "והנה
ה' נצב עליו" הסביר רש"י "נצב עליו לשמרו". על איזו שמירה –
מדובר? מלאכי השרת ראו שצורתו של יעקב אבינו ע"ה חקוקה –
בכסא הכבוד וירדו לארץ. וראו אותו, קנאו בו, אדם מסוגל להגיע
למדריגה שדמותו תהיה חקוקה בכסא הכבוד??? ואף על פי שאין
אצל המלאכים קנאה, מכל מקום כאשר הם ירדו לארץ, הם נהגו
כמנהג אנשים ועוד, כשרואים אדם כזה אי אפשר שלא לקנאות עיין
רש"י חולין צא. ד"ה בעו לסכוניה . אמר להם הקב"ה אל תגעו בו,
הוא הבחיר שבאבות ועל כן ה' נצב עליו לשמרו מקנאת המלאכים –
עיין חולין צ"א ע"ב ושפתי חכמים על רש"י פסוק י"ג .

ולאחר כך קיבל יעקב אבינו הבטחות רבות, אבל ראשונה שבכולן,
והחשובה ביותר "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך".
אדם כל כמה שיהיה גדול ורחב לא יתפוס הרבה מקום, ולכל אדם
יש ארבע אמות בלבד אם כך מהי ההבטחה הארץ אשר אתה שוכב
עליה". אלא, אמרו חז"ל מלמד שקיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל
תחתיו שתהא נוחה להכבש לבנים כד' אמות חולין שם ורש"י שם .
יעקב אבינו חושש ודואג לבניו אחריו שהרי קיבל ברכה אחת מאביו
יצחק ע"ה וכמה וכמה צרות רבות מצאוהו בשביל ברכה זו. מי
מבטיח שעל ברכת הארץ שנתברך זרעו אחריו ע"י יצחק "לרשתך
את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם" פרק כ"ח פסוק ד' לא
יהיו לבניו בעיות וצרות?

אומר לו הקב"ה, אל תירא, כל הארץ כולה, הארץ המובטחת
לאברהם אבינו, מקופלת תחתיך, ותהא נוחה לבניך להכבש.
וכדאי לשים לב, שהקב"ה לא שם את מפת הארץ מתחת ליעקב אלא
את הארץ ממש, כי כבר ראינו, שבני אדם לוקחים "מפות" מקצצים
מרחיבים משנים ומשנים, מפה אפשר למחוק, את הארץ –
המובטחת אי אפשר למחוק.

ולאחר שברך אותו בברכת הארץ הוסיף לו ברכות "והיה זרעך כעפר
הארץ ופרצת וכו' וכבר אמרו חז"ל שברכת הארץ שזכה לה יעקב
אבינו היא ברכה ללא מצרים, וזהו סימן טוב לבניו אחריו "כל
המקום אשר תדרוך בו כף רגלכם לכם נתתיו" עיין שבת קי"ח ע"ב –
נחלה ללא מְצרים וגבולות .

ואמרו חז"ל שכאשר יעקב אבינו לקח את אבני המקום וישם
מראשותיו ראה את חורבן הבית הראשון, ואת חרבן הבית השני, –
שזה לנו יותר מאלף תשע מאות שנה שאנו מחכים ומיחלים לבנינו
עיין לרמ"א ס' תקנ"ה סע' ב' .


שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה