נגן וידאו

הלכות ומנהגים בספירת העומר

איזה מצוות שקשורות לספירת העומר היו בזמן המקדש • שתי המצוות מקיימים כיום בספירה • האם היום הספירה היא מדאורייתא או מדרבנן • מה הדין לאדם שמנה רק ימים או רק שבועות • מה דינו של אדם ששכח לספור בלילה, וביום

אורך הוידאו:

1:21:56

מספר:

196

נמסר בחודש

ניסן

תשס"א

בפרשת:

שמיני

• מצוות ספירת העומר מחולקת לשתי מצוות. בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבים את קורבן העומר וגם סופרים. ומכיוון שמדובר בשתי מצוות נפרדות לכן גם כיום שאין קורבן העומר עדיין מקיימים מצוות ספירת העומר.

• מצווה זו היא על כל אחיד ואחד, ולכן לכתחילה כל אדם יספור לעצמו ולא יסמוך על הספירה של השליח ציבור. המצווה מתחלקת לשניים- יש מצווה לספור את הימים ויש מצווה לספור את השבועות.

• ישנה מחלוקת אם מצוות ספירת העומר בזמן עזה היא מדאורייתא או מדרבנן, דבר זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה תהיה במקרה שאדם מסופק. בכל מקרה מצוות הספירה היא דווקא בלילה ולא ביום, ולכן אם שכח לספור בלילה- צריך לספור שוב ביום אך בלא ברכה.

• ספר רק ימים ולא שבועות או רק שבועות בלא ימים- ישנה מחלוקת גדולה האם יכול להמשיך לספור מכאן ולהבא. בשיעור מובאות כל השיטות במחלוקת זו אם ההלכה למעשה.

• אם שלא ספר בלילה- יכול לספור ביום בלי ברכה, אך אם שכח לספור גם ביום- אינו יכול להמשיך לספור בשאר הלילות בברכה אלא צריך לשמוע את הברכה מחבירו או משליח הציבור שיכוון להוציא אותו ידי חובה ואז לספור בלא ברכה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

דיני פסח שני ועניינים שונים בהלכות ברכות

האם אפשר להקריב היום קורבן פסח שני ובמה זה תלוי • מה אנחנו נצטרך לתקן בבית המקדש השלישי • האם קטן שנהיה בר מצוה בספירת העומר יכול להמשיך לספור בברכה • המעלה הגדולה שיש בברכת ספירת העומר ובשאר ברכות • איך מחברים רוחניות וגשמיות לאחד

חפש סרטון, סיפור, או שיעור