מבית דרכי הוראה לרבנים

נגן וידאו

הלכות הפרשת חלה הדלקת נרות והלכות נוספות לנשים

שיעור מיוחד ונדיר שמסר מרן הרב לנשות ישראל - בשיעור סוקר הרב את ההלכות וההנהגות לנשות ישראל כגון: חינוך הבנים,הדלקת הנר,חלה ועוד

אורך הוידאו:

57:53

מספר:

37

נמסר בחודש

טבת

תשנ"ח

בפרשת:

שיעור לנשים

• חלה – יש לדעת מתי עם ברכה/בלי ברכה, כמות הקמח, מה עושים בבצק אם זה מטוגן אם זה מבושל אם זה אפוי יש פרטי פרטים בדברים האלה.

הכלל הוא מ1666 גרם קמח והלאה לאלה שנוהגים כדעת הפוסקים האחרונים מפרישים עם ברכה. לאלה שנוהגים כדעת הבן איש חי רק 2500 בערך מ2400 גרם קמח מפרישים עם ברכה. מ1660 גרם -2400 גרם לאלה שנוהגים כדעת הבן איש חי וכדעת הרב פלאג'י מפרישים חלה אבל בלי ברכה. יש הנוהגים כדעת החזו"א מ1200 גרם כבר מפרישים חלה בלי ברכה. בכל אופן יש לנו בעיות במשקל הקמח.

לכן כל אישה לא תקח סתם קמח אלא תמדוד את הקמח תשקול את הקמח ותדע אם היא עם ברכה, בלי ברכה להפריש או לא צריכה להפריש. לא לקחת סתם קמח. ועוד דבר כל אישה, חלה זה כידוע ביד הנשים. כל אישה שמפרישה חלה פעם בשנה אני מיעץ להן אם לא אז לפחות פעם בחיים שלהם פעם בשנה. כשמפרישה חלה לפני שמפרישה תאמר כשאני מפרישה חלה אני מתכוונת לא רק על הבצק הזה אלא גם על אותו קמח שאני אפזר על השולחן כבדי לערוך את הבצק והקמח הזה ידבק בבצק גם על זה היא מתכוונת שמפרישה עליו חלה.

אחרת את מוסיפה על הבצק הזה עוד קמח שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות ולא חלה אומרים חז"ל מצאו פה לומר את זה, שאדם לא יטיל אימה יתירה בתוך ביתו על חומרות. על צדקות אני מדבר כרגע. לא סתם אימה סתם לצעוק, על דבר הלכה. עשרתן? אומרת לו לא עישרתי.

מדוע לא עישרת? יתחיל לצעוק אלא אומרים חז"ל יאמר את זה בלשון רכה, כי אם פעם הוא יצעק, בפעם השניה האישה מתוך הפחד שלה תאמר עישרתי. ובאמת לא עישרה אל יטיל אימה יתירה בסוף תאכל דברים לא כשרים. לכן אומרת הגמרא יאמר את זה בלשון רכה עשרתן ערבתן אדם שנמצא בתל אביב בערב שבת אשתו לא יכולה להגיע לתל אביב. או אדם נמצא בחו"ל חייב בערב שבת להרים טלפון הביתה ולשאול מה שלום הגברת ולהגיד לה עשרתן ערבתן הדליקו את הנר. צריך לומר את הדברים האלה גם בטלפון לא ישלח שליח.

שליח זה לא יפה לשלוח שליח זה כאילו לתת הוראות היום יכול לנצל את זה בדרך התקשורת עשרתן ערבתן הדליקו את הנר. שימו לב נשים יקרות. אנחנו נמצאים עכשיו תמיד בצרה. תמיד בצרה אנחנו אומרים בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותנו ממצרים וככה נגאל בעגלה בזמן קריב. הדליקו את הנר.

האישה מדליקה את הנר בבית האישה מדליקה את האור בבית כי נר מצוה ותורה אור. האישה שמכניסה שמחה לבית, טהרה לבית, קדושה לבית, עם הדלקת הנר עצם המעשים שלה בבית. הדליקו את הנר זה ציווי כאילו אמירה כאילו בתקיפות. או בבקשה הדליקו את הנר אל תסמכו על הבעל שידליק את הנר בבית. האישה תדליק את הנר בבית האישה תשאל את הבו התפללת, לא התפללת? אכלת עם ברכה, אכלת בלי ברכה? היא תדליק את האור והשמחה לבית היא תכניס.

• כתוב בזוהר הקדוש שאישה מדליקה נרות שבת "איתתא ביא בחדוות דליבה ורעותה" לבא להדליק בשמחה וברצון עז. לא להדליק כדי לצאת ידי חובה וכשמדליקה נר בבית נר שבת היא מדליקה את הנרות האלה תדע שזה יקר מאד. היא מזכה לעצמה ולבנים שלה שיהיו קדושים, מזכה לבעלה ולבניה שיהיו בני תורה ויראי שמים, ויזכו "שלמא בארעה" שיהיה להם שפע שלום בארץ וגם מתפללת על בעלה "אורכה דחיים" אורך חיים . מה זה מדליקה נר אחד או שתי נרות וכ"כ הרבה מקבלת. כן, כן הדליקו את הנר. עם הדלקת הנר יש שעת רצון וצריכים להתפלל. אבל גם על עצמה צריכה להתפלל, תתפלל על בניה ועל בעלה ועל כלל ישראל.

נכון הוא שהתפקיד הוא הוא כמו שכתוב בשו"ע "אחד האנשים ואחד הנשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. אבל כתוב אח"כ בסעיף השני שהאישה קודמת לבעל האישה מוזהרת יותר מפני שהיא מצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית כמו שאומר הרמב"ם נפקא מינה היא שאם הבעל ואישה יריבו ביניהם לצורך מצווה ויאמר הבעל תני לי פעם אחת להדליק נרות שבת ולברך. תאמר לו לא, זו הזכות שלי לא הזכות שלך.

אתה לך תניח תפילין. אישה לא יכולה להניח תפילין. זה הזכות שלי. רק אם היא תלך ללדת (בליל שבת) בערב שבת אז הוא ידליק ויברך בבית.  אומר האר"י הקדוש ומובא במגן אברהם שנכון שהאישה מצווה אבל טוב שהבעל יכין את הנרות. אם בשמן יכין את השמן ואם זה נרות ידביק אותם לפמוטים כדי שיהיה לו גם כן חלק במצוה הזאת.

אומר הרב בן איש חי טוב שלבעל יהיה חלק בשני דברים. לא רק בנרות אלא להכין משהו בצרכי שבת אומרת הגמרא רבא ערך שיבוטא, עשו מלאכות. היום, פעם אמרתי את השיעור הזה בפני נשים אז אמרה לי אישה שלא נח לה שבעלה יכנס למטבח ויעמוד לה ביו הרגלים זה מפריע לה, אבל צריך לקיים, זו מצווה לכבוד שבת. אז או ילך יקנה חלות, ואם לא קונה חלות יכין משהו לצרכי שבת. יקח את החמין הכבד או את המים הכבדים ישים אותם על האש. העיקר שיעשה משהו לצרכי שבת, והכנת הנרות זה חלק מהמצווה.

• וגם בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. אז היו ערום ועריה הגברים, והנשים היו צדקניות. היום ב"ה יש גם נשים צדקניות וגם גברים צדקנים. יש בני ישיבות ויש בני תורה יש ב"ה אמונה שעושות שעורי תורה בכל מקום ומקום. אני רוצה להזכיר לשבח את השיעור תורה שהיה בנתיבות בעשרת ימי תשובה שב"ה היתה שם התעוררות גדולה. יש ב"ה. לכן נשים צדקניות יכולות לבקש מהקב"ה רבוש"ע כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות" תתפללנה הנשים על כלל עם ישראל בארץ ובעולם תתפללנה הנשים שהקב"ה ישלח לנו משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

שבת

האם אני שומר שבת כראוי?

החובה הקדושה ללמוד הלכות שבת שנבראים מלאכים ששומרים על היהודי מלחלל שבת – ההבדלים בין אבות לתולדות מלאכות בשבת כגון: מלאכת טוחן ודיבור חול בשבת

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה