סגולה לחולה – עשיית כפרות בתרנגולים או כסף

סגולה נפלאה בדוקה ומנוסה לרפואת חולה ע"י עשיית כפרות בכסף או בתרנגולים

מתוך

ספר - ישועות מרדכי

אדם חולה ל"ע יש סגולה מיוחדת לעשות סדר כפרות כמו בערב כיפור

שיעשו לה כפרה על הראש כמו בעריוה"כ ורצוי בעוף ותברך על כיסוי הדם, ולתת את העוף לעניים, ואם אי אפשר לעשות בכסף כנ"ל

סדר הכפרה בתרנגול

לזכר לקחת תרנגול, ולאישה תרנגולת, ולאשה מעוברת לוקחים תרנגולת אחת בשבילה, ועוד תרנגול ותרנגולת לעובר כשאין ידוע אם הוא זכר או נקבה.

ולסובב מעל ראשו של החולה ג' פעמים ולאמור כסדר כדלקמן:

המסבב לעצמו יאמר:

זו חליפתי תמורתי כפרתי (יכוון שם קדוש חת"ך )זה התרנגול ילך למיתה ואני (פלוני בן פלונית) יכנס לחיים טובים ולשלום (ג' פעמים)

המסבב לזכר יאמר:

זו חליפתך תמורתך כפרתך (יכוון שם קדוש חת"ך )זה התרנגול ילך למיתה ואתה (פלוני בן פלונית) תיכנס לחיים טובים ולשלום (ג' פעמים)

המסבב לנקבה יאמר:

זו חליפתך תמורתך כפרתך (יכוון שם קדוש חת"ך )זה התרנגול ילך למיתה ואת (פלונית בן פלונית) תיכנסי לחיים טובים ולשלום (ג' פעמים)

המסבב לאישה בהריון יאמר:

זו חליפתכם תמורתכם כפרתכם (יכוון שם קדוש חת"ך )אלו התרנגולים ילכו למיתה ואתם (פלונית בן פלונית ועוברך) תיכנסו לחיים טובים ולשלום (ג' פעמים)

ומיד לתת לשחוט את העוף, ושהחולה יברך על כיסוי הדם בעפר כסדר המבואר בהמשך, ואת העוף לתת לעניים.

סדר כיסוי הדם

כשרוצה אדם לשחוט עוף, יכין חול או עפר לשחוט עליו, כי הנחת העפר היא התחלת המצווה של כיסוי הדם. ואחר השחיטה יקח בידו עפר, ולפני שיכסה את הדם יברך:

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה יאהדונהי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדּשָׁנוּ בּמִצְוֹתָיו וצִוָּנוּ עַל כִּסּוּי דָּם בֶּעָפָר:

סדר הכפרה בכסף

אם החולה בבית חולים במצב שלא מאפשר לקחת תרנגול אפשר לקחת כסף בסכום בכפולות של חי (שמונה עשרה ₪)  ולפחות במחיר של עוף,ולסובב מעל ראשו של החולה  ג' פעמים ולאמור כסדר כדלקמן:

המסבב לעצמו יאמר:

זו חליפתי תמורתי כפרתי (יכוון שם קדוש חת"ך )זה הכסף ינתן לצדקה ואני (פלוני בן פלונית) יכנס לחיים טובים ולשלום ( ג' פעמים)

המסבב לזכר יאמר:

זו חליפתך תמורתך כפרתך (יכוון שם קדוש חת"ך )זה הכסף ינתן לצדקה ואתה (פלוני בן פלונית) תיכנס לחיים טובים ולשלום ( ג' פעמים)

המסבב לנקבה יאמר:

זו חליפתך תמורתך כפרתך (יכוון שם קדוש חת"ך )זה הכסף ינתן לצדקה ואת (פלונית בן פלונית) תיכנסי לחיים טובים ולשלום ( ג' פעמים)

המסבב לאישה בהריון יאמר:

זו חליפתכם תמורתכם כפרתכם (יכוון שם קדוש חת"ך )זה הכסף ינתן לצדקה ואתם (פלונית בן פלונית ועוברך) תיכנסו לחיים טובים ולשלום (ג' פעמים)

ולאחר סדר זה לשים את הכסף מיד בצדקה

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

תפילות וסגולות נוספות:

אולי יעניין אותך גם:

מעלת מצוות ביקור חולים? פרשת וירא

מעלת מצוות ביקור חולים | פרשת וירא

לשם מה הקב"ה שולח 3 מלאכים דווקא ולא מלאך אחד בלבד • אם הקב"ה ביקר את אברהם אבינו ע"ה לשם מה היה צריך לשלוח את רפאל לרפואתו ולא ריפה אותו הקב"ה בעצמו? • והלכת בדרכיו – ולדבקה בו

מחצית השקל ומעלת הצדקה

מעלת שבת שקלים • תרומה למשכן • שכר על המאמץ • מעלות בנותני תרומת המשכן • מעלות בצדקה – נתינה בלי בושת הנותן והמקבל • נתינת צדקה לקרובי משפחתו מעשר כספים וצדקה והברכה בזכות מצוות הצדקה

להקנות חשק בלב הבנים ללימוד תורה

חשוב הוא לקנות לחתן בר מצווה תפילין מהודרות, וכפי שכתוב בפסוק "למען תהיה תורת ה' בפיך" שאם יש לו תפילין מהודרות בוודאי יזכה שהיה תורת ה' בפיו.

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה