סגולה לשמירה – חנוכת הבית

צריך אדם לעשות לפני כניסתו לבית חדש וכן אחרי שיפוץ של הבית וכן בשכירות לעשות חינוך הבית בעשרה וענין זה חשוב מאוד לשמירה וכל מני מזיקים, וכן להצלחה בכל מה שיעשו בבית , וכן לשלום בית ושתשרה בניהם אהבה ואחווה שלום ורעות.

מתוך

ספר - ישועות מרדכי

סדר חנוכת הבית:

א) פתח אליהו עד סופה: ויהי רעוא ג"כ.

ב) מסכת ברכות תשע פרקים ראשונים

ג) מסכת יו"ט (ביצה) חמישה פרקים ראשונים

ד) מסכת תמיד שבע פרקים ראשונים

ה) יכוון שמנין פרקים אלו הם כ"א כמספר אהיה, ור"ת בית, ברכות, יום-טוב, תמיד.

ו) גמרא בבא מציעא דק"ז ע"א: אמר ליה רב לרבין בר נחמן,רבין אחי לא תזבן ארעא וכו' עד והסיר ממך ה' כל חולי אמר רב זו עין.

ז) זוהר בח"ג ד"נ ע"א שורה ח' ת"ח זכאין אינון ישראל דאינון מתדבקן ביה בקוב"ה וכו' עד אבל ופקדת לאפקדא מלה בפומא כד איהו בני וכדין ולא תחטא כתיב ( ויש שלומדים עד סוף הפיסקא)

ח) רמב"ם הלכות דעות פ"ה מידין יא' ועד סוף הפרק

ט) רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' כולו

י) ואח"כ יאמרו יהי רצון וכו' וקדיש.

יא) יתן צדקה בעבורו ובעבור בני ביתו

יב) קביעת המזוזה

יג) יכנס הרגל ימין וישים ידו על המזוזה ויאמר"זה השער לה' צדיקים יבאו בו

יד) יקח בגד חדש או פרי חדש ויברך שהחינו ויכוון לפתור אב הבית החדש וכל הדברים החדשים

טו) יערכו ברכות או סעודה

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

תפילות וסגולות נוספות:

אולי יעניין אותך גם:

סגולה מיוחדת לילד שמגמגם

אדם או ילד שלא מדבר או ח"ו מגמגם יניח אביו כל בוקר יד ימין על פיו ויגיד את הפסוק "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"

סגולה לזיווג לבחור – נוסח תפילה במנחה

יתפלל על עצמו בכל יום בתפילה בשמע קולנו ובפרט בתפילת מנחה שידוע שאין אליהו נענה אלא בתפילת המנחה ויבקש על עצמו שהקב"ה ישלח לו את זיוגו במהרה, את הבקשה יגיד בנוסח ששגור בפיו כבן לפני אביו

להצלחה בלימוד תורה

מי מאיתנו לא רוצה להצליח ולקבל מתיקות בלימוד התורה? לפניכם סגולה מיוחדת שתגרום להצלחה בעסק התורה

הלכות ומנהגים הנוהגים זכר לחורבן

מנהגים זכר לחורבן בשלושת השבועות ובמהלך כל השנה • השארת אמה על אמה לא מסוידת בבית • אמה על אמה בבית הכנסת, בית המדרש סוכה, ובבית שכור • הדין בחייליים ובחורי ישיבה •מנהגים זכר לחורבן בחתונה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה