נגן וידאו

הלכות ברכות וט"ו בשבט

נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות

אורך הוידאו:

1:14:24

מספר:

30

נמסר בחודש

שבט

תשנ"ח

בפרשת:

יתרו

בנושא:

 

•    יתרו שומע על קריאת ים סוף כמו ששמעו כל עמי הארץ. אך יתרו גם הקשיב והתבונן בנס העצום, קם ועשה מעשה, ולכן זכה לקרבה אצל עם ישראל. ואכן, קריעת ים סוף הייתה מאורע עצום של שינוי סדרי הטבע והיה חלק מהנסים שהקב"ה התחיל לעשותם במצרים.

 

•    ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. האדם נמשל לאילן כשעולה גדל  ופורח משנה לשנה. כיוון שזהו יום טוב של האילן תיקנו ביום זה לא לומר תחנון ונוהגים בו מעט כמו יום טוב. עיקר עניינו של ראש השנה כלפי האילן הוא הקביעות לעניין הפרשת תרומות ומעשרות.

 

•    סדר הקדימה בברכות הוא בדרך כלל מג"ע א"ש (מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל). אמנם גם בתוך המינים עצמם ישנם סדרי קדימה, ובפרט בברכת "מזונות" ישנו סדר קדימה לפי מעלת המאכל. בשיעור ישנו הסבר רחב בדין זה.

 

•    בדני קדימה בברכות הפירות ישנה מחלוקת. פרי משבעת המינים קודם לכל שאר הפירות ופרי חביב עליו קודם לשאר הפירות האחרים. יש מי שאומר שפרי שחביב עליו קודם גם לפרי משבעת המינים- אך למעשה איננו פוסקים כך.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

שנת השמיטה

דיני חודש אלול והלכות שמיטת הקרקע

קיום מצוות מביא לאהבת ה' • חודש אלול תשובה מאהבה מביאים לדביקות בה' • אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.

ברכות

דינים שונים בהלכות ברכות

דברי פתיחה לקראת ההילולא של ה"בבא סאלי" • הקפדה הנצרכת על ברכות בכוונה המביאות לידי יראת שמיים • סדר קדימה בברכות • מהיכן למדנו על הברכה • שיעור האכילה לחיוב ברכה • אכילת פרי או ירק שלמים • צירוף שני מאכלים לשיעור כזית

ענייני חג החנוכה והלכותיו

אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה – בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור