נגן וידאו

מכת צפרדע שיעור פרטי באמונה לרשעים | פרשת וארא

מה התרחש בדו שיח בין משה רבינו בהתראה ובמכת הצפרדע • שפלותו של פרעה שדאג לעצמו לפני עמו • ההתחכמויות של פרעה שעלו לו בסבל רב העיקר להמשיך להאמין בשקר של עצמו

אורך הוידאו:

3:34

דבר תורה לפרשת

דברי מרן הרב זצוק"ל:

אנחנו רואים כשבמכה השנייה מקבל פרעה את מכת הצפרדעים, כתוב: 'ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים'. מה זה "ובך"?

אומר רש"י: למה אמר לו "ובך ובעמך"? "אמר לו, אתה פרעה התחלת בהתחלה להשתעבד בבני ישראל", אתה פרעה התחלת בעצה: 'ויאמר אל עמו לאמר' וכו' הבה נתחכמה לו", אתה התחלת, אז הצפרדעים התחילו בפרעה. וזהו 'ובך ובעמך'.

כלומר, כשבאו הצפרדעים ופשטו על כל ארץ מצרים, עדיין לא הזיקו להם. בזמן שהצליחו הצפרדעים להכנס לתוך מעיו של פרעה, אז כבר כל המצרים וכל עבדיו קיבלו את המכה הזאת ונענשו.

אחר כך כשהוא רואה שהצפרדעים קשים מאוד, כתוב: 'ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו לה", עכשיו הוא כבר מאמין בה' ! קודם אמר פרעה 'מי ה' אשר אשמע בקולו', אבל עכשיו הוא כבר מאמין בה', מהרגע שבו הוא מקבל את המכה – אז הוא כבר מאמין בה'.

אז אומר להם: 'ויסר הצפרדעים ממני', קודם כל "ממני", אחר כך "ומעמי", כלומר שלא אכפת לי מעמי ומהמכות, לא מעניין אותי, העיקר: "ממני".

אומר לו משה לפרעה: 'התפאר עלי, למתי אעתיר לך ולעבדיך', כלומר, מתי אתה רוצה שאני אתפלל שהקב"ה יסיר ממך את הצפרדעים, להכחיד את הצפרדעים ממך כמו שאתה רוצה ומבתיך, אבל ביאור תשארנה.

אומר הרב חיד"א עליו השלום, שאמר לו משה מתי אני אתפלל עליך? הסברא היא, מתי אתה רוצה שייפסקו ממך הצפרדעים? ולפי ההיגיון היה צריך לומר לו: "עכשיו! עתה! מיד!"; אלא שאמר לו פרעה למשה: "למחר". אמר לו משה "כדבריך, ומחר תדע כי אין כה' אלוקינו". אם אתה רוצה מחר? מחר! שרט לו שריטה ואמר לו תראה, מחר כשתגיע השמש למקום הזה – אז הצפרדעים ייפסקו.

פרעה חשב שמשה רבנו, לפי הטבע – יודע שבעוד כמה דקות ייפסקו הצפרדעים, לכן אמר לו: "מחר". אמר משה, אם אתה רוצה מחר – מחר! הצפרדעים לא פגעו בישראל, הם פגעו בך! מחר? מחר!

וכתוב: 'למחר תדע כי אין כה' אלוקינו', ואז יסורו הצפרדעים כמו שאתה רוצה, ממך ומבתיך. ואחר כך כתוב: 'ויצא משה ואהרן מעם פרעה, ויצעק אל ה' על דבר הצפרדעים אש שם לפרעה'. ומה עם עמו? מה כל מצרים? למה רק "לפרעה"? מה קרה? אלא, ברגע שאמר לו משה רבנו 'וסרו הצפרדעים ממך' – באמת הצפרדעים סרו! אבל כשבא פרעה ואמר לו: "למחר", אמר משה – אתה כבר לא מאמין? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו למשה, תראה את הרשע הזה, אני אחזיר את הצפרדעים לפרעה!

ובאמת הצפרדעים חזרו לפרעה, ולכן אמר משה: "ריבונו של עולם…" 'ויצעק משה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה! למה אתה מחזיר לו עוד הפעם? אני עכשיו עוד מתפלל שיסורו! אמר לו ה', כן, הוא רוצה מחר – מחר! לכן למה אמר רק שיסורו ממנו? עכשיו אני אחזיר לו את המכה שלו. וידע עכשיו פרעה, שברגע שאמרת "ממך", שמעתי בקולו של משה רבנו ובזכות זה הצפרדעים סרו ממנו, ועכשיו כשאתה רוצה לנסות אותך, אני מחזיר לו את זה – שיסבול גם הוא עוד עשרים וארבע שעות.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

הלכות ליל הסדר

האזינו לקריינות של הלכות פסח מתוך הספר הלכות חגים של מרן הרב מרדכי אליהו פרק דינים והלכות לליל הסדר

יציאת מצרים עם הנחה? פרשת בשלח

יציאת מצרים עם הנחה | פרשת בשלח

ידועה השאלה מדוע יצאו ישראל ממצרים לאחר 210 שנה ולא לאחר 400 שנה? • והאם עבדי פרעה ידעו על כך? • ואיך המצרים האשימו את עצמם בקיצור הגלות

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה