חג השבועות

מדוע כמעט ואין איזכור לדברי הזוהר הקדוש בדברי הגמרא והראשונים?- מהו גובה המתנה שי שלתת בשמחות - האם מותר לתת משוב על מורי בית הספר - האם מותר להשתמש במשאבת חלב בשבת ע"י שעון שבת
בגודל מעלת תיקון ליל שבועות - האם יש חובה לטבול בערב שבועות ובליל שבועות? - האם בחור ישיבה ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית יאמר את תיקון ליל שבועות או ילמד גמרא?
האם יש גניבת דעת בנקיבת מחיר 99 אג'? האם אשה בלידה תוציא מעליה את תכשיטי הזהב? - סגולה לזכירה ובליעת ערלת התינוק בברית מילה - צניעות לנשים עד היכן - מנהג "שבת כלה" שבת ערב שבועות
איזה סגולה יש למציאת דירה? והאם ילדים או נשים יעשו תיקון ליל שבועות? וסגולה מיוחדת לפקידת עקרות
האם גידול פרחים ועציצים חיים בבית מעכב זרע של קיימא? ומה המקור שאסור לשלב אצבעות? ביום ירושלים אומרים או לא אומרים תחנון? ההנהגות לערב שבועות וחג השבועות
ההנהגות הקדושות שיש בשבת פרשת יתרו - שבת עשרת הדיברות - מנהגי העדות הקדושות וקריאת שניים מקרא ואחד תרגום
ההגבלות שיש גם על מלאכת אוכל נופש ביום טוב • ומה הדין לגבי מלאכות הסובבות סביב הכנת המאכלים ביום טוב • שיעור חובה
האם ביום טוב כולו לשמיים תורה ומצוות או רק חציו - ומה הטעמים? מה מיוחד בחג השבועות שצריך לאכול והתענג גם בצרכי הגוף והנפש • השמחה המיוחדת ומעלת חג שבועות
אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה (-במתן תורה) חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותן, שנאמר (תהלים סח, יג) "מלכי צבאות ידודון ידודון", אל תיקרי ידודון אלא ידודון (פח ע"ב). - מה התרחש שם בעת מתן תורה?
מהו הטעם שחוגגים בחו"ל יום טוב שני של גלויות • מצוות עונג ביום טוב • צורת עשיית עירוב תבשילין • מה דינו של מי ששכח לערב • אימתי ניתן היתר להשתמש באש ביום טוב • במה צריך להיזהר באכילת מאכלי חלב בשבועות?
מעלתם של עם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע • מתי מחוייב האדם ללמוד תורה • מה כולל חיוב לימוד התורה לבניו • כיצד מקיימים שמחת יום טוב לנשמה וגם לגוף • דיני ברכות התורה וברכות השחר למי שנשאר ער בליל שבועות?
דין עירוב תבשילין • סדר העירוב • מי שלא עירב – האם יוכל להכין מיום טוב לשבת • עירוב של אורח והדין במארחים • סדר התיקון ליל שבועות • מצוות השמחה בשבועות ואכילת מאכלי חלב
כשבאים לבחור מנהיגים פועלים לבחירת אנשי חיל למנהיגים • הנחלת התורה לכל העם • קריאת עשרת הדיברות בשבת מיוחדת זו • סעודת יתרו עם משה ואהרון קריאת עשרת הדיברות בטעם עליון • עמידה בקריאת התורה ובעשרת הדיברות וקריאתו ע"י כל הציבור
מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות
מדוע בדברים מסויימים החמירו ביום טוב יותר מאשר שבת קודש? - דין סעודה בערב יום טוב - דינים כשחל יום טוב במוצאי שבת ובערב שבת לענייין תפילה וקידוש וההכנות - הדלקת הנרות ביום טוב ומעלת וקדושת יום מתן תורה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה