נגן וידאו

מעלת האנשים הדרים בארץ ישראל

כמה חשוב לקנות פירות ארץ ישראל או כל דבר שמיוצר בארץ ישראל • כל דבר שגדל בארץ ישראל יש לו מעלה וגם אנחנו שגדלים בארץ! • איש את אחיו יעזורו - שבחה של ארץ ישראל

אורך הוידאו:

3:05

בנושא:

דברי מרן הרב:

אדם ידע לו: כל דבר שעושים בארץ, יהודים גרים בארץ, מצוה לקנות מדבר של יהודים! מצוה לקנות מדבר שישראל עשה אותו ועבד בו, טיפל בו, וזה דבר חשוב מאוד.

אדם יש לו תפוח עץ של הארץ ותפוח עץ של חוץ לארץ, קודם כל לתפוח עץ של חוץ לארץ אין לא טעם ולא ריח, רק הוא יפה. אבל יש לו – חייב להקדים ולברך על תפוח עץ שגדל בארץ ישראל!

אומר הב"ח – כמה מצוות קיימו בו: ערלה, רבעי, מעשר, תרומות; כמה הדבר הזה חשוב מאוד עם כל מה שנעשה בו.
או למשל, אדם יש לו קמח של ארץ ישראל, קמח של מצות שעושים בפסח, ויש לו קמח לבן שבא מחוץ לארץ. תעשה קודם "המוציא" ותברך על קמח שגדל בארץ ישראל, כל כך החשיבות ועל כך המעלה.
וגם אנחנו (עצמנו) שגדלנו בארץ ישראל – יש לנו מעלה. המעלה שלנו שאנחנו חשובים כבני ארץ ישראל.
כשיבוא המשיח, כשיבוא מחוץ לארץ – כולם ירוצו וירוצו, ירוצו כולם, אז אנחנו הראשונים שנהיה במקום, נשב במקום מיוחד, אנחנו – מגיע לנו בתור אנשי ארץ ישראל, אכלנו בארץ ישראל, אכלנו מפירות של ארץ ישראל, וברכנו על הפירות של ארץ ישראל, לכן מגיע לנו – אנחנו שגדלים בארץ – יש לנו חמדה כלפי הקדוש ברוך הוא וגם כלפי כל העולם כולו.

ועל כן כותב הרב "ארץ החיים" סתהון עליו השלום, רבי חיים סתהון היה קוראים לו – אז הוא כותב שמה ששלחו לו פעם מכתב מחוץ לארץ: מה אתם אוספים כספים בחוץ לארץ בשביל ישיבות, בשביל תלמודי תורה בארץ ישראל – בשביל מה! אז כתב להם: "אם לא שאנחנו בארץ ישראל, אתם לא יכולים לעשות ראשי חודשים ומועדים", אנחנו – בזכותנו יש לכם ראשי חודשים ויש לכם חגים.

ואומר הרמב"ם: "ולא יימצא יהודי בארץ ישראל שלא יעשה קידוש החודש". ולכן אתם, בני חוץ לארץ, חייבים אתם לפרנס ולדאוג לאנשי ארץ ישראל.

אבל לא יחשוב אדם, אני נותן כסף מחוץ לארץ לישיבות ובזה יצאתי ידי חובה, לא!! תבוא בגופך ואת ממונך תביא בעצמך לארץ ישראל.

וכשתבוא לכאן, אל תקנה דירות בדולרים ביוקר, ותגיד שבדולרים אתה נותן הרבה, כי אחר כך עולים המחירים, המחירים האלה עולם ואסור להעלות את המחירים בשביל… אדם, אדם רוצה לגור בארץ ישראל ורוצה לגור בשכר חודשי ובדירה בתנאים טובים.

אבל עכשו תדעו לכם, הרמב"ם כותב: "אדם שעושה כן – לשם יחוד קודשא בריך הוא – 'והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ', אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא! ואנחנו – כל הנוגע בנו, כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא!

אז הקדוש ברוך הוא יאבד את השונאים שלנו ואת האוייבים שלנו, ואוייבינו ילבישו בושת ועלינו ירחם ונזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

כיצד חוגגים את יום העצמאות ויום ירושלים?

מלחמת ששת הימים – ניצחון מופלא – התגלות ה' • מרן הרב מביא דו שיח מרתק שנערך בזמנו בין הרב גורן לשאר הרבנים בעניין אמירת הלל ביום ירושלים ויום עצמאות • אף כשיש נשק צבא ועוצמה צריך לדעת שהניצחון הוא רק מאת ה' יתברך

איך לנהל משא ומתן בהצלחה? פרשת בא

איך לנהל משא ומתן בהצלחה? | פרשת בא

המשא ומתן המופלא במכת הארבה בין משה רבינו ע"ה לפרעה הרשע • איך מנהלים משא ומתן מול אויבים המבקשים את נפשך – "גמישות מדינית" או "ויתורים כואבים" או תקיפות ועמידה איתנה בלתי מתפשרת? • אז ועכשיו – משה רבינו מול פרעה היום עם ישראל מול אומות העולם

יום העצמאות – להכיר בחסד הבורא ולהתחזק בשמחה ובעבודת ה' – שנת ה-49 למדינת ישראל

דרשה מרגשת, מטלטלת, וחוצבת להבות שמסר מרן הרב זצוק"ל לרגל שנת ה-49 למדינת ישראל • מרן הרב מתריע שמהות היום מטרתו שנהפך בו ליותר רוחניים ולהכיר בניסיו של הקב"ה שעשה עמנו • לא להיגרר אחרי "כוחי ועוצם ידי" • יום של הודאה על העבר ותפילה על העתיד

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה