נגן וידאו

מהי העצה להינצל מלבוא בגלגול | פרשת משפטים

"ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך ולא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא" • האם אדם עובד את השם רק בשביל השכר המובטח? • פירוש נפלא בשם המהרח"ו

אורך הוידאו:

3:43

דבר תורה לפרשת

אומר המהרח"ו עליו השלום על הפסוק 'ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משכלה בארצך את מספר ימיך אמלא' – אומר המהרח"ו עליו השלום: 'ועבדתם את ה' אלקיכם' – כל החיים שלנו אנחנו עבד עבדים לקדוש ברוך הוא. איך אומר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו? "משה עבדי". עבד ה'! משה עבד ה'!
אנחנו עובדים את ה' אלקינו בכל נפשנו ובכל מאודנו!
אבל כתוב אחר כך: 'וברך את לחמך ואת מימיך', אתה מרויח! אם אתה עובד את ה' – אתה מרויח! 'וברך את לחמך ואת מימיך', וגם 'והסירותי מחלה מקרבך'! אז אדם, אם כן, עובד את ה' לא לשמה! עובד לכאורה שלא לשמה, אלא בשביל להרויח כסף ופרנסה ובריאות;
אומר: לא! אדם עובד את ה', אז אומר הקדוש ברוך הוא אני נותן לך פרנסה בשפע, ואתן לך בריאות, זה לא בשביל ריווח או שכר על מה שעבדת את ה'! אלא כמו שאומר הרמב"ן: בכדי שתהיה לך אפשרות לעבוד את ה'; אדם חולה לא יכול לעבוד את ה'; אדם שאין לו פרנסה – לא יכול לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב; לכך יתן לך – 'וברך את לחמך ואת מימיך' בכדי שתוכל לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב. זה לא שכר אלא זה אמצעי בכדי לקיים את המצוות.
ועוד הוסיף מהרח"ו:
הנה אתם רואים בעולם, אנשים – לא עליכם – חולים, מצב קשה מאוד; יש – לא עליכם – עקרות; יש – לא עליכם – ילדים בגיל צעיר, יש תאונות בדרכים; קורים בעולם דברים לא מובנים; הדברים האלה, נכון לא מובנים, אבל איך אמר עליו השלום בעל הבן איש חי, אמר לו לעליו השלום לחכם שלום אגסי כשהוא נפטר לו בן בגיל צעיר, אמר לו: שידע לו שהבן הזה בא בגלגול, הוא בא לתקן, ועל כן הוא חיבר ספר שלם על שער הגלגולים, פירוש על שער הגלגולים של דברי האר"י. אז אם רואים אשה עקרה, אומרת: מה אני אשמה? מה הסיבה? מה קרה? לא עליכם אחד מת, חולים; דברים לא מובנים; אומר: אלה המקרים באים לתקן! אבל הברכה היא: "לא תהיה משכלה ועקרה בארצך" – לא יהיה דבר כזה, למה? אדם מקיים את כל המצוות, מספר ימיך אמלא, יקיים את כל המצוות כולן, אז ממילא לא חייב לחזור בגלגול, אין בעיה של הלחזור בגלגול. זה דבר אחד.
דבר שני:
'ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך' – העבודת ה' יתברך שמו ויתעלה באה בבית כנסת במניין, בציבור, אבל השכר הוא אישי לכל אחד ואחד! "לחמך", "מימיך", "מקרבך"; באופן אישי! אינו דומה שני אנשים שבאו להתפלל, שני אנשים שבאו ללמוד תורה ושני אנשים שמקיימים מצות ושני אנשים שעושים צדקה, אינו דומה אחד לשני, יש אחד שיש לו הרבה כסף ונותן פחות ממעשר… ויש אחד שאין לו מה לאכול ותורם… שניהם נותנים אותו סכום, זה שכר אחד וזה שכר אחר…
ה"ועבדתם" זה נראה בציבור, אבל השכר הוא מיוחד לכל אחד ואחד.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה