נגן וידאו

שלימות התורה ושלימות ארץ ישראל | פרשת וארא

מה הפירוש של המילים שהתורה וארץ ישראל "מורשה" לעם ישראל • שלימות התורה ושלימות ארץ ישראל • האם ארץ ישראל נתנה עם תנאי והגבלות כאלה ואחרות?

אורך הוידאו:

3:49

דבר תורה לפרשת

דברי מרן הרב זצוק"ל:

הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו: 'וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב', ואחר כך עוד הפעם אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחרי שאמר לו את ארבעה לשונות הגאולה: 'והוצאתי אתכם, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם', והכוונה אל ארץ ישראל: 'אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני ה".

אומר בעל הטורים: בשני מקומות כתוב "מורשה", כאן כתוב: 'ונתתי אותה לכם מורשה אני ה", וכתוב: 'תורה צווה לנו משה מורשה קהלת יעקב', "מורשה" נאמר על ארץ ישראל ו"מורשה" נאמר על התורה. על זה אומר הרב בעל הטורים: "לומר ונתתי להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקי ותורתי ינצורו הללוי-ה', כלומר שארץ ישראל נתנה לעם ישראל בזכות התורה.

אבל כשנאמר: "מורשה" בארץ ישראל, ונאמר: "מורשה" גם בתורה, לומר כמו שאמר אחד מהגאונים, מראשי מועצת חכמי התורה באירופה, אמר :

תורה – צריכה להיות שלמה, ספר תורה – אם חסר בו אפילו אות אחת, אפילו אם ישנה האות אלא שהיא פסוקה – הספר תורה אינו כשר לקרוא בו. אם כן, כמו שתורה צריכה להיות שלמה ושלא יחסר ממנה מאומה, כך גם ארץ ישראל צריכה להיות שלמה ושלא יחסר ממנה מאומה.

אנחנו נוסיף ונאמר כך :

בפעם הראשונה אומר לו ה' ליעקב אבינו: 'אברהם, יצחק ויעקב', וכאן – כשהוא מדבר אתו על ארץ ישראל, אמר: 'והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי', כלומר – שבועה, 'לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב'; היה יכול לומר: "לתת אותה לאבותיכם"! מדוע הזכיר את אברהם יצחק ויעקב?

אלא ידוע שארץ ישראל לאברהם אבינו ניתנה עם גדולות מסוימים, ליצחק אבינו ניתנה ארץ ישראל עם תוספת, עם אזור הדרום, עם אזור פלישתים, וליעקב אבינו נתנה ארץ ישראל עוד יותר גדולה, כמו שכתוב: 'ופרצת ימה וקדמה', וכן 'בכל מקום אשר תדרוך כף רגלכם לכם נתתיו'.

ויש היום מחלוקת אם הגולן הוא ארץ ישראל או לא ארץ ישראל, ולדעת האור החיים הקדוש זה ארץ ישראל, אבל גם אם נניח כמו הדעות שזה לא ארץ ישראל, אבל הרי ה' הבטיח ליעקב אבינו שגם אם לא ארץ ישראל, הרי "ופרצת" ואם הגעת למקום הזה – 'כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, לכם'! על כן אמר: 'אשר נשאתי את ידי לאברהם' – ארץ ישראל מובטחת לאברהם, ותוספת על זה ליצחק, ותוספת על זה ליעקב, אז אותה נתתי לכם מורה אני ה' – ירושה היא לכם, שה' נתן לכם אותה.

ויש בהלכה : אם אדם נותן ירושה לבנו או לאדם זר, ומצווה צוואה לתת לו, אז יכול להתנות: אני נותן לך את הכסף הזה בתנאי שאתה לא נותן אותו לאחרים. יכול להתנות ! אם כן הקב"ה נותן לנו את ארץ ישראל על מנת שתהיה לנו ולא לתת אותה למישהו אחר.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

איך לנהל משא ומתן בהצלחה? פרשת בא

איך לנהל משא ומתן בהצלחה? | פרשת בא

המשא ומתן המופלא במכת הארבה בין משה רבינו ע"ה לפרעה הרשע • איך מנהלים משא ומתן מול אויבים המבקשים את נפשך – "גמישות מדינית" או "ויתורים כואבים" או תקיפות ועמידה איתנה בלתי מתפשרת? • אז ועכשיו – משה רבינו מול פרעה היום עם ישראל מול אומות העולם

כיבוש הארץ רק עם לימוד תורה? פרשת ויחי

כיבוש הארץ רק עם לימוד תורה | פרשת ויחי

יעקב אבינו משנה את סדר הנחת ידיו על בני יוסף • מה העדיף יעקב אבינו? מנהיג גדול שרק כובש את הארץ, או מנהיג תלמיד חכם שגם כובש את הארץ • ומדוע ספר יהושוע "מפריע" לכמה שרים בממשלת ישראל

חפש סרטון, סיפור, או שיעור