כיצד זוכות הנשים לאור התורה?

חז"ל מספרים שפעם "אמר ליה רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין?", והוא השיבו: הנשים זוכות לחיי עולם הבא בשכר שעוזרות לילדיהן ולבעליהן ללמוד תורה: ונשאלת השאלה מדוע שאל רב: "נשים במאי זכיין"? וכי חסרות להן מצוות שבשכרן יזכו לחיי העולם הבא!?

מתוך

סדרת שיעורי קול צופייך

תגיות:

כיצד זוכות הנשים לאור התורה

חז"ל מספרים שפעם"אמר ליה רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין?", והוא השיבו:"באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן" (ברכות יז.). כלומר, הנשים זוכות לחיי עולם הבא בשכר שעוזרות לילדיהן ולבעליהן ללמוד תורה: מזרזות את בניהן ללכת לבית הכנסת, ושולחות את בעליהן לבית המדרש. ונשאלת השאלה, מאחר ונשים מחויבות במצוות רבות – כגון תפילה, כשרות, טהרת המשפחה, שבת, נטילת ידים ועוד, והן גם לומדות את הלכותיהן של מצוות אלו – מדוע שאל רב:"נשים במאי זכיין"? וכי חסרות להן מצוות שבשכרן יזכו לחיי העולם הבא!? גם תשובת רבי חייא:"באקרויי בנייהו ובאתנויי גברייהו" וכו` – לא ברורה, מדוע לא ענה לו שזוכות בשכר כל אלו המצוות? התשובה היא שהמצוות קרויות"נר", בעוד התורה -"אור":"כי נר מצווה ותורה אור" (משלי ו, כג). אור התורה אינו כאור חשמל קלוש, אלא כאורה של השמש, שעליו נאמר:"יוצר אור".

אם נשווה את אור הנר לאור השמש, נגלה שהם שונים לגמרי, באופן מהותי: השמש מאירה תמיד, אפילו ביום מעונן. השמש זורחת כל יום ומאירה לעולם ומלואו, לארץ ולדרים עליה. אורה מאיר לכל תושבי הארץ, חינם אין כסף. אלא שלא זו בלבד שהיא מאירה, אלא שאורה מצמיח ומבשל את הפירות, ומועיל לעולם כולו תועלות מרובות נוספות. בו משתמשים גם כמקור אנרגיה ללווינים המקיפים את כדור הארץ ונמצאים הרחק בחלל. כל זה, כמובן, לא מצוי באור הנר. וכמשל – הנמשל: אור המצווה, אור הנר, קלוש ביחס לאור התורה, אור השמש. לכן שואל רב:"נשים במאי זכיין" לאור תורה? אמנם מצוות רבות להן, אך מניין הן זוכות לאור התורה? שהרי נשים פטורות מלימוד תורה. והשיבו רבי חייא שהן זוכות לאור התורה בכך שעוזרות לבעליהן ללמוד תורה, ובכך שמגדלות את בניהן לתורה וליראה. זה דבר חשוב, זו מעלה חשובה, ובזכותה הן זוכות לאור התורה.

הגמרא מספרת שלרב ולרבי חייא היו נשים קשות, ואף על פי כן הקפידו על כבודן מפני שהן מגדלות את הבנים, ועוזרות ומסייעות לבעליהן (יבמות סג ע"א). לכן לא השתמשו כאן בביטוי"הני נשי" – ביטוי מצוי בגמרא – כדי שלא יישמע ח"ו שהם מזלזלים בנשים, שיש להן זכויות ומעלות, ומעלתן חשובה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

תפילות וסגולות נוספות:

אולי יעניין אותך גם:

דינים שונים ונפוצים בהלכות שבת

מדוע נמשל עם ישראל לאריה • ביאור דברי בלעם • זאת התורה לא תהא משתנה או מוחלפת • שבת קודש זכר ליציאת מצרים • טלטול ומוקצה בשבת • פתיחת בקבוקים והפרדת גביעים • מוקצה בכלים חד פעמיים • טלטול תיק ליולדת.

ערב חג השבועות ועירוב תבשילין

מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות

מלאכי צבאות ידודון ידודון - משל מרתק

מלאכי צבאות ידודון ידודון – משל מרתק

אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה (-במתן תורה) חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותן, שנאמר (תהלים סח, יג) "מלכי צבאות ידודון ידודון", אל תיקרי ידודון אלא ידודון (פח ע"ב). – מה התרחש שם בעת מתן תורה?

כוחו העצום של לימוד התורה

השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת עיתים לתורה

מעלת הטבילה במקווה טהרה

מעלת הטבילה במקווה טהרה

מסירות נפשם של נשות ישראל הכשרות ששמרו על טהרתן גם בקור הגדול – והחובה הקדושה לעודד ולסייע ככל הניתן על מנת להגביר גדרות הקדושה והטהרה בעם ישראל – עד כדי שהמלאכים בשמיים עונים "אמן" על ברכת הטבילה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור