מותר לי בשבת חנוכה להזיז את החנוכייה אחרי שכבתה?

רצוי שנרות חנוכה שהודלקו בערב שבת יחזיקו עד שיחזור הבעל מבית הכנסת - הזזת החנוכייה ממקומה לאחר שכבתה בשבת וביום חול ובאיזה תנאים - ודין יולדת בשבת

4:03

נמסר בפרשת

בנושא

שלום למאזינים.

שוב ערב שבת קודש מדליקים נרות חנוכה, וכבר הזכרנו בשבוע שעבר שרצוי מאוד להתפלל מנחה לפני שמדליקים נרות חנוכה.

הזכרנו אז, ואנחנו מזכירים גם היום, שמכיון שהשנה ביום ערב שבת מדליקים שמונה נרות לחנוכה, אם אין זמן מספיק לאשה להדליק נרות שבת, אז הבעל ידליק נר אחד בלבד מנרות חנוכה, ויכולה כבר האשה ללכת להדליק נרות שבת.

רצוי שנרות חנוכה ידלקו עד שיחזור הבעל מבית הכנסת כדי שיהיה פרסומי ניסא.

יש מחלוקת בין הפוסקים האחרונים, וזה למעשה גם בענין שבת, אם אדם עושה תנאי לפני שבת שאחרי שייכבו נרות שבת אם מותר לטלטל את הפמוטים או את החנוכיה בכדי שהילדים לא יגעו בזה ולא יפריעו ולא יפילו.

לדעת הרמ"א אין שום תנאי, כי אנחנו לא בקיאים לעשות תנאים כאלה, ועל כן לא רצוי לעשות תנאי.

כותב השולחן ערוך אותם ששמים פת לחם ליד הפמוטים כדי לטלטל אותם, אז הם טועים, כי הפמוטים יותר חשובים ויותר יש להם ערך מאשר הלחם.

ואנחנו מוסיפים ואומרים, אם ישים שם במגש שעון זהב, אז יהיה מותר לטלטל אותו אליבא דכולי עלמא.

ומכאן – אשה שרואה שהגיע הזמן שלה ללדת, עליה להכין בתוך התיק שלה כל הדברים הדרושים לה מראש. להוציא דברים המוקצים ולהכניס לתוך התיק שלה שוקולד, סוכריות, דבר מאכל, או דבר קישוט ביוקר שיהיה מותר לה לטלטל אותו, וכן עליה להכין כל מה שצריך, מסמכים הדרושים להגיע לחדר מיון.

ורצוי שגם תכין בתוך התיק כמה פתקים כמו את שמה ושם הוריה ושם בעלה ותעודת זהות, וכל מה שדרוש בחדר מיון, כדי למנוע מהם כתיבה ביום שבת.

במוצאי שבת או ביום ראשון – יש לקחת את כל השיריים של הפתילות, וכן אם נשאר שמן בחנוכייה, בחנוכייה אני מדגיש ולא בבקבוק, ולעשות להם מדורה בפני עצמם.

השנה בשבת קודש, לכל העדות מוציאים שני ספרי תורה, ולכל העדות קוראים בספר תורה השני מ"ביום השמיני" עד סוף הפרשה ומתחילים כמה פסוקים מפרשת בהעלותך עד "כן עשה את המנורה".

לפוסקים כדעת השולחן ערוך וכדעת ה"בן איש חי" אומרים חצי קדיש על קריאת פרשת השבוע וחצי קדיש על הספר תורה השני על ההפטרה אחרי פרשת הנשיאים. ולדעת הרמ"א – מניחים ספר תורה שני על הספר תורה הראשון, ואומרים רק פעם אחת חצי קדיש.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את הדלקת המנורה הטהורה בבית המקדש שייגלה וייראה במהרה בימינו וכמו שחז"ל אומרים וגם רש"י פוסק ככה וגם התוספות פוסקים ככה אליבא דכולי עלמא שירד בנוי ומשוכלל מעשה ידי שמים, ושיהיה במהרה בימינו בביאת הגואל ובבניין אריאל במהרה בימינו אמן.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב telegram
שתף בטלגרם

אולי יעניין אותך גם:

שבת

קידוש – דווקא ביין? ומהי הכמות חייבים לטעום?

קידוש על היין זה נקרא מצוה, ונכון שמדין תורה הקידוש הוא רק בדברים וקידוש על היין מדרבנן, אבל כל כך חז"ל החמירו בדבר הזה ועל כן צריך להתאמץ ולשתות יין בקידוש, ואם לא יכול לשתות יין אז יקדש על היין ויטעם מהיין ויתן לאחר לשתות שיעור של מלא לוגמיו לפחות

מעלת השבת האחרונה של השנה

מה הדינים המיוחדים ששונה שבת זו מכל שבת מברכים רגילה? • מה הפירוש "בכסה ליום חגנו"? • והרמזים מיום שבע הברכות לחתן וכלה – לסוף השנה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה