סגולה לחולה – שינוי השם

לשון מרן הרב זצוק"ל : "שתעשה שינוי השם באמצעות רב"

מתוך

ספר - ישועות מרדכי

חלה במצב סכנה צריך להתייעץ עם רב האם לשנות את שמו או להוסיף שם וכמובן הכול באמצעות רב, ואל לו לאדם לעשות שינוי השם אלא באמצעות רב בכדי שיביא תועלת.

נוסח לשינוי השם לחולה

הנה רבותינו הקדושים אמרו שלושה דברים קורעים גזר דינו של אדם ואחד מהם הוא שינוי השם וקיימנו דבריהם ונשתנה שמו כי אחר הוא ואם על (פלוני-השם הישן) נגזר הדין, על (פלוני- השם החדש) לא נגזר, לכן אחר הוא ואינו הוא הנקרא בשם הראשון, וכשם שנשתנה שמו, כן ישתנה הגזר מעליו מדין לרחמים, וממיתה לחיים,ולרפואה שלמה, בשם כל השמות הכתובים בספר תורה זאת, ובשם כל השמות, ובשם כל המלאכים הממונים על כל הרפואות וההצלות,ותאריך ימיו (ימיה) ושנתיו (שנותיה) בנעימים, ויבלה בטוב ימיו (ימיה) ברוב עוז ושלום מעתה ועד עולם אמן סלה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

תפילות וסגולות נוספות:

אולי יעניין אותך גם:

דיני הפסק בתקיעת שופר ובשאר מצוות

מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה

דיני קדימה בברכות וקדושת ארץ ישראל

דווקא פרעה הרשע גרם לאחדות עם ישראל • הסיבה למלחמה בעמלק • פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל • סדר הקדימה בברכות • ברכת היין וברכת המוציא • כיסוי הפת בקידוש • שיעור אכילה לעניין ברכה אחרונה • דיני קדימה בברכת מזונות

הלכות מוקצה ובנין וסתירה בכלים

קבורת יעקב אבינו במערת המכפלה וקניית הקבר • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • גדרי מלאכת בונה • האם מותר להחזיר למקומו חלק מרהיט • מלאכות שרגיל לעשותם בחול • אסופת דינים הקשורים לשעון שבת

חפש סרטון, סיפור, או שיעור