נגן וידאו

קללה שנהפכה לברכה | פרשת בלק

כשבלעם מברך את ישראל בפעם השלישית בלק כועס עליו • מדוע בלק לא מאבד את העשתונות כבר בפעם השניה? • מתי בלק הבין את משמעות הברכה של בלעם לישראל ואז כעס יותר ולא יכול היה להחזיק את עצמו

אורך הוידאו:

6:01

דבר תורה לפרשת

תגיות:

בפעם השלישית שמברך בלעם כועס בלק "ויספיק כפיו" ואומר
"והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים" מדוע בפעם השניה לא השתיק
אותו, לא כעס עליו. נכון שבתלתא הוי חזקה אבל בדבר לא טוב,
פסקו הפוסקים שבתרי הוי חזקה. ועוד, אפילו בפעם הראשונה כיצד
מצליח בלק להחזיק מעמד ומתאפק ולא מתפרץ כלפי בלעם.

ויש מפרשים ע"ד הגמרא מס' מועד קטן ט, א : שהיו ר' יונתן בן
עסמיי' ור' יהודה בן גרים נפטרין מרשב"י ואמר רשב"י לר' אלעזר
בנו לך אליהם שיברכוך שהם אנשים של צורה והלך אליהם
ובירכוהו יה"ר שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, יהא –
שולחנך מבולבל וכו', ועוד כהנה וכהנה "ברכות". הלך אצל אביו
ואמר לו לא די שלא ברכוני אלא גם ציערוני בדבריהם. שאלו מה –
אמרו לו ופתר לו את דבריהם כברכה ולא כקללה: תזרע ולא תקצור
תוליד בנים ולא ימותו וכן הלאה. –

ושואל הרב בא"ח בבן יהידע שם למה ציערו אותו כ"כ? ומשיב שאז
היתה שעת דין בשמים על ר"א וע"כ הם "קיללו אותו" כביכול עד
שיצטער וישבר את מידת הדין ואז יכול אביו רשב"י לפתור לו
הברכות לטובה ואמרו לו דברים לבטל הגזירה עליו ועוד טעמים.
וכן גם בבלק. אומר בלק הבנתי שאתה צריך לברך ע"פ ה' אבל –
חשבתי שתאמר בצורה נסתרת המתפרשת גם כקללה אבל בסוף
בירכת בפירוש: "מברכיך ברוך ואורריך ארור" כ"ד, ט' וע"כ "ברח
לך אל מקומך" כ"ד, י"א עיין להחיד"א בפני דוד אות י"א .

פרוש נוסף: בפעם האחרונה נאמר שבלעם "לא הלך כפעם בפעם
לקראת נחשים" כיון שיודע שטוב בעיני ה' לברך את ישראל ולפתע
מתחיל לשבח ולהלל עצמו ומיד עובר לשבחן של ישראל "מה טובו –
אהליך יעקב משכנותיך ישראל" כ"ד, ה' .

ואומרים חז"ל סנהדרין ק"ה, ב' שמברכתו אתה לומד מה ביקש
לקלל "ביקש לומר שלא מה טובו אהליך יעקב. ביקש שלא תשרה –
עליהם שכינה משכנותיך ישראל וכו'. שירבו בתי כנסיות ובתי –
מדרשות. וכששמע בלק ברכה זו שירבו בתי מדרשות וישיבות
בישראל וירבו ת"ח ובני ישיבות, הרי זה יכול לרומם את עם ישראל
וע"ז הוא לא מתאפק וכועס.

ובמיוחד ע"פ מה שנאמר בזוה"ק שתלמיד חכם הוא בבחינת שבת
ואם ירבו ת"ח בישראל תתקרב גאולתן של ישראל שיחשב להם
כאילו שמרו שתי שבתות.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

הברכה שטמונה בשמירת השבת
מיוחדים

הברכה שטמונה בשמירת השבת

בימים שבהם שמירת השבת אינה דבר מאליו,לצערנו בעיקר מחמת אי ההכרה בברכה הטמונה בשמירת שבת כהלכתה – לקְרַאת שַׁבָּת לְכוּ וְנֵלְכָה כִּי הִיא מְקור הַבְּרָכָה!

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה