מה אסור לעשות לפני תפילת מנחה?

ממה כדאי להימנע לפני תפילת מנחה - ועד מתי אפשרי להתפלל מנחה בציבור וביחיד - אכילה,תספורת,מלאכה,לימוד,מרחץ - לפני תפילת מנחה

5:57

נמסר בפרשת

בנושא

תגיות:

שלום למאזינים.

בפסוק בפרשת השבוע: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" למדו חז"ל שאז תקן יצחק אבינו את תפילת מנחה, וכלשונם: "ואין שיחה אלא תפילה שנאמר: 'תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו'" (ברכות כ"ו).

בתפילת מנחה נאמר "לפנות ערב".

מתי זמן תפילת מנחה? האם יש בתפילת מנחה חומרות שאסור לעשות דברים לפני תפילת מנחה יותר מאשר שאר תפילות – שחרית או ערבית? חז"ל דברו שלפני תפילת מנחה אדם צריך מאוד מאוד להזהר בתפילת מנחה מכיון שבדרך כלל תפילת מנחה זה לא בבוקר מוקדם ולא בערב מאוחר, אלא בזמן מצומצם, על כן מאוד צריכים להזהר.

מהדין – אסור לאדם לאכול לפני תפילת מנחה. יותר נכון חצי שעה לפני תפילת מנחה אסור לאכול. אסור להכנס למרחץ – אסור להסתפר או להתגלח.

נחלקו הפוסקים בדברי הגמרא מסכת שבת מה הכוונה "לפני מנחה"? האם הכוונה לפני מנחה גדולה דהיינו מהצהריים והלאה, או הכוונה לפני מנחה קטנה – שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה.

מחלוקת בין הפוסקים – מה הכוונה שאסור לאכול, הכוונה בסעודת ברית מילה או בסעודת שבע ברכות, או סעודה גדולה – או ארוחה גדולה גם כן אסור לאכול לפני מנחה גדולה?

לדעת השולחן ערוך הבית יוסף כותב שאסור לאכול סעודה קטנה אפילו לפני מנחה גדולה. אבל נהגו להחמיר שלא אוכלים סעודה גדולה לפני מנחה גדולה. נהגו להחמיר שלא אוכלים סעודה קטנה לפני מנחה קטנה.

אבל דעת הרמ"א – הוא כותב כך: "נהגו היום להקל ולא אוסרים, והטעם שנהגו להקל מכיון שיש שמש שקורא לתפילת מנחה". לפי זה יצא, שהיום שאין לנו שמש שקורא לתפילת מנחה, אז חזרנו לאיסור. על כן גם לדעת הרמ"א, ברור הוא שסעודה גדולה לפני מנחה גדולה בודאי שצריכים להתפלל מנחה, וסעודה קטנה לפני מנחה קטנה צריך להתפלל מנחה, אבל אם קשה לו – יכול לומר לאשתו שתשמור עליו שברגע שיסיים לאכול מייד תשלח אותו להתפלל מנחה.

כל זה מדובר שיש זמן רב להתפלל מנחה. אבל אם אדם בא ממש סמוך לפני סוף זמן המנחה – אז ברור הוא שאין לו לאכול עד שיתפלל מנחה.

תספורת, תגלחת – מהדין אסור להסתפר אסור להסתפר ואסור להתגלח ממנחה גדולה. נהגו ממנחה קטנה, דהיינו שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה. אבל כתבו האחרונים שהיום לספר יש הרבה מכונות, לכן מותר. וגם אם יתקלקל אחת המכונות יש לו תחליף.

זה בזמנם. אבל בזמנינו שרוב המכונות הן מכונות גילוח חשמליות – ואם ייפסק החשמל או יהיה קצר בחנות לא יוכל להמשיך לספר או להתגלח, ועל כן טוב שהספר יכין לו מכונות חילופיות ידניות או עם סוללה.

דעת המשנה ברורה בסימן רל"ב סקכ"ח, שאין ללכת למרחץ בערב שבת לפני שאדם יתפלל. ובפרט שהיום אין שמש שקורא. אבל היום יש בלנים שמזרזים את האנשים לצאת מהמקום לפני השקיעה, על כן יכולים לסמוך על זה ללכת למרחץ לפני תפילת מנחה.

בעניין גילוח: יש לאדם בכל השבוע להקפיד להתגלח ולהסתפר רק אחרי שהתפלל מנחה או בספר שיש לו כלים מיוחדים כמו שאמרנו לעיל.

בבית – נוהגים רבים להתגלח ממש בערב שבת, אפשר לומר, בבין השמשות, ממש עם הדלקת נרות, כדי שייראו בשבת יותר נאים ויותר יפים. צריכים מאוד להזהר. אדם כזה חייב להכין לו בבית מכונה חשמלית, מכונת גילוח חשמלית שאפשר להשתמש בה בסוללה, למקרה שייפסק החשמל או שיתקלקל בבית משהו בחשמל.

בכל אופן – לא טוב עושים אותם שנוהגים להתגלח ממש לפני הדלקת הנרות, אלא צריכים להתגלח לפני כן.

סוף זמן תפילת מנחה. מעיקר הדין עד השקיעה. אבל הקילו לומר שבדיעבד מותר להתפלל בבין השמשות. לדעת רבים מן הפוסקים, ובפרט למשנה ברורה בסימן רל"ג סקי"ד אומר שמוטב לאדם להתפלל תפילת מנחה ביחיד לפני השקיעה מאשר להתפלל בציבור בבין השמשות. דהיינו אחר השקיעה.

ומנהג ירושלים כמו שמובא ב"כף החיים" וב"בן איש חי" – הוא שלא מתפללים מנחה בבין השמשות, רק בשעה הדחק בדיעבד דדיעבד.

כתוב "תכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפיי מנחת ערב", דהיינו שהתפילה תהיה כמו קטורת וכמו תפילה. ואליהו הנביא לא נענה אלא בתפילת מנחה.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו ויושיענו מכל צרותינו, ונזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.

שבת שלום.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב telegram
שתף בטלגרם

אולי יעניין אותך גם:

איך גורמים לים להיקרע? פרשת בשלח

איך גורמים לים להיקרע? | פרשת בשלח

כשמשה רבינו צועק לפני הקב"ה לפני בקיעת הים הוא ננזף על ידי הקב"ה "מה תצעק אליי" • מה מעורר רחמים לפני הקב"ה בעת קטרוג • ומה קשור בקיעת הים למצוות ציצית • צפו ותחי נפשכם

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה