נגן וידאו

בדיקת חמץ דאורייתא או דרבנן

אורך הוידאו:

1:44:50

מספר:

239

נמסר בחודש

אדר

תשס"ב

בפרשת:

ויקרא

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור